Aktualitātes

LLKA valde aicina Krīzes vadības padomi atbalstīt priekšlikumu sausuma dēļ cietušajiem lauksaimniekiem nepiemērot soda sankcijas par līgumā noteiktajā termiņā neīstenotiem Lauku attīstības programmas pasākumiem

25.06.2018 Drukāt
LLKA valde aicina Krīzes vadības padomi atbalstīt priekšlikumu sausuma dēļ cietušajiem lauksaimniekiem nepiemērot soda sankcijas par līgumā noteiktajā termiņā neīstenotiem Lauku attīstības programmas pasākumiem

LLKA valdes locekļi uzskata, ka būtu nepieciešams nākt pretī sausuma dēļ cietušajām saimniecībām, nepiemērojot soda sankcijas par līgumā noteiktajā termiņā neīstenotiem Lauku attīstības programmas pasākumiem. Tāpat LLKA valde atzīst, ka šobrīd novērojami laika apstākļu uzlabojumi, kā rezultātā pēc kāda laika būtu atkārtoti jāizvērtē situācija.

LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons uzskata, ka situācija visā Latvijā nav viennozīmīga, taču ir saimniecības, kurām sausums ir nodarījis salīdzinoši lielus zaudējumus. Kā norāda I. Jansons, ietekmi uz esošo situāciju katrā saimniecībā ir atstājuši arī saimniecībās pieņemtie lēmumi un saimniekošanas principi.

LLKA valdes locekle Mārīte Ķikure teic, ka, aptaujājot lauksaimniekus, var secināt, ka visvairāk cietušo saimniecību atrodas Kuzemes pusē.

Kā zināms, šī gada aprīlī, maijā un jūnijā Latvijas teritorijā nokrišņu daudzums bijis nepietiekošs lauksaimniecības kultūraugu normālai veģetācijai, kā arī attīstības un augšanas nodrošināšanai. Lielā daļā Latvijas lietus nav lijis kopš aprīļa, tādēļ šobrīd lauksaimniecības zemes daudzviet ir izkaltušas un augi novārguši vai pilnībā iznīkuši. Tāpat sausums ietekmējis arī lopkopību, jo ir radušās problēmas ar barības nodrošināšanu mājlopiem.

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, lai lemtu par situāciju lauksaimniecības nozarē, ko izraisījis ilgstošais lielais sausums, otrdien, 26. jūnijā, tiks sasaukta Krīzes vadības padomes sēde.