Aktualitātes

LLKA aicina mazo un vidējo saimniecību īpašniekus kļūt par kooperatīvu biedriem, lai aktīvi izmantotu to sniegtos pakalpojumus

08.07.2020 Drukāt
LLKA aicina mazo un vidējo saimniecību īpašniekus kļūt par kooperatīvu biedriem, lai aktīvi izmantotu to sniegtos pakalpojumus

Lai ilgtermiņā stiprinātu mazo un vidējo saimniecību izaugsmi un attīstību, stabilizējot savas saražotās produkcijas noieta iespējas, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) aicina saimniecību īpašniekus kļūt par biedriem atbilstīgos kooperatīvos un aktīvi izmantotu to sniegtās iespējas un pakalpojumus.

Latvijā mazās un vidējās saimniecības skaita ziņā ir dominējošā saimniecību grupa, taču kooperatīvos iesaistījusies tikai mazākā daļa no šīm saimniecībām. Ņemot vērā, ka šobrīd Latvijā darbojas 50 atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības graudu, piena, augļu un dārzeņu, kā arī meža nozarēs, iespējas savā reģionā izvēlēties kooperatīvo sabiedrību, kurā kļūt par biedru, ir lielas. Gandrīz ikviena saimniecība, kura kā biedrs darbojas kooperatīvā, savu izaugsmi un stabilitāti ir ieguvusi pateicoties kooperācijai.

Sadarbību ar kooperatīvu novērtē arī Tērvetes novada, Augstkalnes pagasta zemnieku saimniecības “Sidrabes” vadītājs Imants Šalna: “Savā saimniecībā apsaimniekoju ap 70 ha zemes un ganāmpulkā šobrīd ir 70 slaucamas govis un varu apliecināt, ka manas saimniecības izaugsme ir notikusi tikai kopš esmu kooperatīvā “Pienupīte” nu jau četru gadu garumā. Šajā periodā viss, kas attiecas uz piena realizāciju un labākas piena iepirkuma cenas nosacījumiem, paveic kooperatīvs atšķirībā pirms tam, kad biju tiešais piena pārstrādes rūpnīcas klients. Arī savas saimniecības fermas modernizāciju veicu ar kooperatīva atbalstu, jo nepieciešamo līdzfinansējumu kooperatīvs aizdeva no rezerves fonda pusgada garumā.”

“Saimniecību vadītājus aicinām ņemt vērā, ka, stājoties kooperatīvajā sabiedrībā, mērķim ir jābūt strādāt ar kooperatīvu, izmantojot tā sniegtos pakalpojumus, nevis tikai iegūt papildus punktus, piesakoties dažādu atbalsta pasākumu ietvaros. Arī Kooperatīvo sabiedrību likums nosaka, ka par kooperatīvās sabiedrības biedru var būt tāda persona, kas izmanto sabiedrības pakalpojumus,” skaidro LLKA izpilddirektore Linda Uzkalne.

Kā zināms, vēl nepilnu mēnesi – līdz š. g. 3.augustam Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis projektu pieņemšanu pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” ar mērķi veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Viens no projektu vērtēšanas kritērijiem, par kuru tiek piešķirti papildus punkti, ir saimniecības dalība kooperatīvā. Lai neveidotos situācija, kad saimniecības īpašnieki aktīvi meklē un uzrunā kooperatīvu ar mērķi tajā iestāties tikai, lai iegūtu papildus punktus projektu atlases procesā, LLKA aicina saimniecību īpašniekus ne tikai iestāties kooperatīvā, bet arī aktīvi izmantot tā pakalpojumus.

“Svarīgi atcerēties, ka kooperatīvs pieder pašiem lauksaimniekiem un dalība kooperatīvā ir uzskatāma par ilgtermiņa investīciju,” uzsver L.Uzkalne.