Aktualitātes

LLKA aicina kooperatīvās sabiedrības pieteikties COGECA inovāciju balvai

19.10.2020 Drukāt
LLKA aicina kooperatīvās sabiedrības pieteikties COGECA inovāciju balvai

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) līdz 2020.gada 18.decembrim aicina lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pieteikties Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības kooperatīvu vispārējās konfederācijas (COGECA) inovāciju balvai.

Kooperatīvās sabiedrības var pieteikties COGECA inovāciju balvai trīs dažādās kategorijās, kas veicina inovāciju un pozitīvu izmaiņu ieviešanu ekonomikā, sociālajā sektorā, kā arī vides aizsardzībā. Pieteikums inovāciju balvai jāiesniedz elektroniski, to aizpildot kāda no COGECA darba valodām – angļu, franču, vācu, itāļu, spāņu vai poļu.

COGECA Eiropas kooperatīvu inovāciju balva tiek pasniegta ar mērķi izcelt izcilus sasniegumus, ieviešot inovatīvas pieejas kooperatīvu ikdienas darbībā, tādējādi veicinot lauksaimniecības, pārtikas rūpniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstību. Papildus tam, šādu sasniegumu popularizēšana veicina arī teorētisko un praktisko zināšanu apmaiņu starp Eiropas kooperatīviem, kā arī sekmē inovāciju tālāko attīstību un ieviešanu, ar mērķi uzlabot lauksaimnieku un pārējo ES iedzīvotāju labklājību, vienlaikus rūpējoties arī par apkārtējās vides tīrību. Lai arī uzteicama ir jebkāda veida inovāciju ieviešana, šoreiz gavenais uzsvars tiek likts tieši uz ilgtspējīgas saimniekošanas attīstīšanu.

Konkursa laureāti iegūs ne tikai Eiropas kooperatīvu inovāciju balvu, bet arī iespēju popularizēt savu darbību un inovatīvos sasniegumus dažādās starptautiski atpazīstamās mārketinga platformās, kā arī ievērojamos pasākumos. Tomēr, saglabājot mērķi popularizēt jebkādus inovatīvus sasniegumus, konkursa organizatori informāciju par visiem dalībniekiem ievietos interneta vietnē www.17reasonstocoop.eu

Ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām, kā arī citu, detalizētāku informāciju COGECA darba valodās var iepazīties šeit.

Kopsavilkums par COGECA inovāciju balvu latviešu valodā