Aktualitātes

LLKA atgādina, ka līdz 18.jūlijam var pieteikties atbalstam mazo saimniecību attīstībai

09.07.2019 Drukāt
LLKA  atgādina, ka līdz 18.jūlijam var pieteikties atbalstam mazo saimniecību attīstībai

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija atgādina, ka līdz 18.jūlijam interesenti var pieteikties Lauku atbalsta dienestā atbalsta saņemšanai uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības.

Atbalsts paredzēts tām mazajām saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro. Darījumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022.gada 31.decembrim.

Mazajiem lauksaimniekiem projekta iesniegumi jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju, ar kuru sarakstu iespējams iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

Pieejamais finansējums ir 11,085 miljoni eiro un tas tiks sadalīts pēc reģionalizācijas principa. Katrs projekta īstenotājs varēs saņemt 15 000 eiro lielu atbalstu.

Projektu iesniegumu veidlapa un pasākuma nosacījumi pieejami dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas”.

Finansējumu nodrošinās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības un Lauku attīstības programmas.