Aktualitātes

Lauksaimnieki un atbilstīgas lauksaimnieku kooperatīvās sabiedrības laika posmā no 10.jūlija līdz 30.septembrim var nemaksāt autoceļu lietošanas nodevu jeb neiegādāties vinjeti

02.07.2018 Drukāt
Lauksaimnieki un atbilstīgas lauksaimnieku kooperatīvās sabiedrības laika posmā no 10.jūlija līdz 30.septembrim var nemaksāt autoceļu lietošanas nodevu jeb neiegādāties vinjeti

No kārtējā gada 10.jūlija līdz 30.septembrim par transportlīdzekļiem, kuru īpašnieks vai turētājs ir fiziskā vai juridiskā persona, tostarp atbilstīga kooperatīvā sabiedrība, kas iekļauta LAD maksājumu saņēmēju datubāzē, autoceļu lietošanas nodeva netiek iekasēta. 

Šādu priekšrocību lauksaimniekiem un atbilstīgiem kooperatīviem paredz jau pagājušā gada vasarā apstiprinātie Autoceļu lietošanas nodevas likuma grozījumi. Šī gada 26.jūnijā, savukārt, Ministru kabinetā tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība”. Grozījumu mērķis ir nodrošināt noteikto atbrīvojumu piemērošanas kārtību. 

Autoceļu lietošanas nodevu maksāšanas atbrīvojumi ir piesaistīti ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas. Gadījumā, ja fiziskās vai juridiskās personas īpašumā vai turējumā ir reģistrēti vairāki transportlīdzekļi, par pirmo atbrīvojumu no nodevas piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 eiro, savukārt, par katru nākamo transportlīdzekli atbrīvojumu no nodevas piemēro par katriem 70 000 eiro ieņēmumu no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā. Attiecībā uz atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām tiek vērtēts tās iepriekšējā gada neto apgrozījums.

Atbrīvojumu no autoceļa lietošanas nodevas maksāšanas var saņemt, izmantojot CSDD uzturēto elektronisko pakalpojumu sistēmu. Patlaban ir iespējama Autoceļu lietošanas nodevas apmaksa portālā https://e.csdd.lv, šis pakalpojums nodrošina iespējas uzņēmumiem ērtāk un elastīgāk veikt autoceļu lietošanas nodevas (vinješu) apmaksu un pārraudzīt savam uzņēmumam piesaistītās vinjetes, piemēram, pirms vinjetes stāšanās spēkā mainīt derīguma laiku, sekot līdzi sava uzņēmuma vinješu kopumam. Autoceļu lietošanas nodevas apmaksa notiek ar pārskaitījumu.

CSDD nodrošina, lai nodevas maksātājs atbrīvojumu noteiktajam laika posmam varētu noformēt atbilstošajam skaitam transportlīdzekļu. Gadījumos, kad personai par visiem transportlīdzekļiem nepienākas atbrīvojums, tai tiek dota iespēja, izmantojot CSDD nodrošināto e-pakalpojumu, norādīt, kuram no transportlīdzekļiem piemērot atbrīvojumu no autoceļu lietošanas nodevas.

Gadījumā, ja personas, kuriem ir piemērojams atbrīvojums no nodevas maksāšanas, nodevu būs samaksājuši, tie varēs vērsties Valsts ieņēmumu dienestā ar iesniegumu par samaksātās nodevas atmaksu.

LLKA aicina biedrus vērsties LLKA birojā, ja rodas problēmas ar autoceļu lietošanas nodevu maksāšanas atbrīvojumu saņemšanu!

Autoceļu lietošanas nodevas likums atrodams šeit.

Ministru kabineta noteikumi Nr.272 “Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība” pieejami šeit.