Aktualitātes

Latvijas Zemes fonds sešos gados lauksaimniekiem iznomājis vairāk nekā tūkstoti īpašumu 21,3 tūkstošu ha platībā

08.09.2021 Drukāt
Latvijas Zemes fonds sešos gados lauksaimniekiem iznomājis vairāk nekā tūkstoti īpašumu 21,3 tūkstošu ha platībā

Pirms sešiem gadiem, 2015.gada 1.jūlijā, darbību sāka Latvijas Zemes fonds (LZF), kas izveidots, lai valstiskā līmenī veicinātu lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību un pieejamību, racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību saglabāšanu lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām mūsdienās un nākamajām paaudzēm.

Sešu gadu darbības laikā LZF kopumā ir izskatījis 3326 pieteikumus un iegādājies 1085 nekustamos īpašumus 21 511 ha platībā par kopējo summu 68,7 miljoni eiro (ieskaitot reversās nomas darījumu rezultātā iegūtos īpašumus), iznomājis 1076 īpašumus 21 325 ha platībā, bet lauksaimnieciskajā ražošanā atgriezis 611 ha.* Visi LZF īpašumi galvenokārt tiek iznomāti Latvijas lauksaimniekiem.

Kopš 2017.gada novembra ir mainīti nosacījumi un LZF piedāvā lauksaimniekiem iespēju pārdot LZF lauksaimniecības zemi ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām pārdevējam jeb tā saucamo reversās nomas pakalpojumu. Reversā noma dod iespēju lauksaimniekiem stabilizēt ražošanu un sakārtot naudas plūsmu īstermiņā. Tā ir unikāla iespēja sakārtot uzņēmumu, nemainot īpašnieku struktūru un neuzņemoties papildus finanšu saistības. Pieprasījums pēc reversās nomas pakalpojuma ir lielāks, nekā sākotnēji tika plānots. Reversās nomas darījumu ietvaros LZF ir iegādājies 520 nekustamos īpašumus 10 157 ha platībā par kopējo summu 32,35 miljoni eiro.

Kopš 2020.gada jūnija ikvienam interesentam ir pieejams “Altum” izveidotais modernais un ērtais rīks klientiem – nomas un pārdošanas tiesību izsoles portāls zeme.altum.lv., un tuvāko mēnešu laikā ir paredzēts šo rīku pilnveidot, padarot tā izmantošanu klientam vēl ērtāku, kā arī ieviešot darījumu izsolēm rokas naudu iemaksas.

(*) – Visi šajā ziņā minētie dati uz 30.06.2021.

INFOGRAFIKA