Aktualitātes

Kooperatīvs “Pienupīte” nosvin 10.gadskārtu

23.12.2019 Drukāt
Kooperatīvs “Pienupīte” nosvin 10.gadskārtu

Kooperatīvs “Pienupīte” decembra sākumā Sesavas kultūras namā vērienīgi atzīmēja desmitgadi kopš tā dibināšanas 2009.gadā, vienkopus pulcējot gan savus biedrus no Zemgales un Vidzemes, gan sadarbības partnerus no Latvijas un Lietuvas, ar kuriem gadu gaitā kooperatīvam darba ietvaros izveidojusies cieša saikne.

Kā savā uzrunā atzīmēja kooperatīva “Pienupīte” valdes priekšsēdētāja Mirdza Feldmane, lauku vide un ainava Latvijā šobrīd un turpmāk saglabās savu šarmu tikai pateicoties mazajām un vidējām zemnieku saimniecībām, kurās strādās ģimenes, nodrošinot cienīgu atalgojumu par veikto darbu savā lauku sētā. Zemnieki ļoti augstu novērtē iespēju paļauties uz kooperatīvu grūtākajos brīžos, kā arī saņemt atbalstu lielākām un mazākām attīstības iespējām, jo nelielām saimniecībām ir sarežģīti un atsevišķos gadījumos neiespējami atbalstu gūt bankās vai savos iekšējos resursos, jo brīvu līdzekļu investīcijām parasti neatrodas.

Kooperatīvam uzsākot savu darbību 2009.gadā un tolaik apvienojot vien 47 saimniecības, viens no lielākajiem izaicinājumiem bija pārvarēt zemnieku neuzticību, jo zemnieki bija cietuši no viltus kooperatoriem. Savas darbības laikā kooperatīvs ir sekmīgi attīstījies gan kāpinot savu apgrozījumu, gan palielinot biedru skaitu un šobrīd apvienojot jau 170 saimniecības no Bauskas, Jelgavas, Iecavas, Rundāles, Tērvetes un Dobeles novadiem Zemgalē un no Kocēnu, Raunas, Garkalnes, Smiltenes, Valkas, Lielvārdes un Salaspils novadiem Vidzemē. Lielākās saimniecības ganāmpulkā ir 70 govis, kamēr mazākajā – vien piecas. Vidējais govju skaits saimniecību ganāmpulkā ir 10.

Lai nodrošinātu lielāku saražoto piena apjomu, kooperatīvs „Pienupīte” ir izveidojis ciešu sadarbību arī ar citiem Latvijas piena kooperatīviem – „Dundaga”, „Viļāni”, „Straume”, „Bites”, „Avots”, „Ezerkrasti-1” u.c. Ņemot vērā daudzo kooperatīvu sadarbību, ik dienas ir iespējams nodot vairāk piena un saņemt augstāku cenu par zemnieka saražoto produktu, kā rezultātā iespējams vairāk samaksāt pašam darba darītājam – zemniekam, tādējādi veicinot kopējo lauku ekonomisko izaugsmi un attīstību.

Lai nākotnē aizvien vairāk paplašinātu kooperācijas ietekmi piena nozarē, kooperatīva “Pienupīte” valdes priekšsēdētāja M.Feldmane ir iniciatore un vadītāja kooperatīvu konsolidācijai jeb apvienošanai, izveidojot t.s. otrās pakāpes kooperatīvu “Baltu piens”, kurā kā biedri darbojas astoņi Latvijas un viens Lietuvas piena kooperatīvs.

Kooperatīvs “Pienupīte” kopš 2010.gada ir Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) biedrs, savukārt, kooperatīva vadītāja Mirdza Feldmane ir LLKA valdes priekšsēdētāja vietniece un Piena nozares kooperatīvu darba grupas vadītāja.