Aktualitātes

Kooperatīva veiksmes stūrakmens ir profesionāls un labi novērtēts vadītājs un lojāli biedri

31.10.2019 Drukāt
Kooperatīva veiksmes stūrakmens ir profesionāls un labi novērtēts vadītājs un lojāli biedri

LLU Mūžizglītības centrs  sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija organizēja divu dienu mācības "Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkuretspējas palielināšana" mācībspēkiem, kuri paši ir lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji vai meža īpašnieki. Mācības notika šī gada 25.oktobrī Durbē, savukārt, 29.oktobrī Elejā un Jaunpilī.

Mācību ietvaros dalībnieki apmeklēja trīs kooperatīvus - LPKS "Durbes grauds’", LPKS "Latraps’" un LPKS "Piena ceļš"’ piena pārstrādes rūpnīcu A/S "Jaunpils Pienotava’". Kā lektori šajās mācībās uzstājās lielāko Latvijas graudu kooperatīvu vadības pārstājvi -  Edgars Ruža (LPKS "Latraps"), Indulis Jansons (LPKS "VAKS"), Sandris Bēča (LPKS "Durbes grauds") un Anrijs Aumalis (LPKS "Piena ceļš"), sniedzot gan teorētisko informāciju par kooperāciju, gan arī iesaistot mācību dalībniekus praktiskās nodarbēs. Mācībās dalībnieki guva piekšstatu ne tikai par kooperācijas lomu Latvijas lauksaimniecības attīstības veicināšanā, bet arī par graudu pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju, kā arī piena pārstrādes procesa nodrošināšanu - A/S "Jaunpils Pienotava" bija iespēja praktiski iepazīties ar piena pārstrādes procesu no piena saņemšanas pienotavā līdz gatavai produkcijai.
 
Mācību dalībnieki secināja, ka kooperatīva veiksmes stūrakmens ir profesionāls un labi novērtēts vadītājs un darbinieku komanda. Tāpat, kooperatīvu vadītāji, kuri prezentēja savu kooperatīvu pieredzi, atzina, ka nākamais attīstības līmenis kooperācijas jomā ir biedru saražotās produkcijas pārstrādes nodrošināšana, kā arī - jāsadarbojas ar zinātniekiem, lai ieviestu jaunas tehnoloģijas. Savukārt, kooperatīva biedriem jāsaprot, ka jābūt lojāliem pret savu kooperatīvu arī grūtos brīžos un dažreiz jāpiedalās nepopulāru lēmumu pieņemšanā - jo uzticamāki un godprātīgaki kooperatīva biedri, jo stabilaks ir kooperatīva pamats!
 
Mācību kursa mērķis bija sniegt plašu un izsmeļošu informāciju mācību spēkiem par kooperāciju, lai turpmāk šīs zināšanas viņi varētu nodot saviem studentiem un audzēkņiem, tādējādi veicinot kooperatīvu veidošanos un veiksmīgu darbību nākotnē.
 
Mācības tika organizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros (LAD Līguma nr. LAD131118/P44). Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.