Aktualitātes

Kooperatīvā sabiedrība „Durbes grauds” atklāj jaunu graudu pieņemšanas kompleksu

02.08.2017
Kooperatīvā sabiedrība „Durbes grauds” atklāj jaunu graudu pieņemšanas kompleksu

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) biedrs – kooperatīvā sabiedrība „Durbes grauds” jūlija beigās pirms jaunās ražas sezonas sākuma atklāja jaunu graudu pieņemšanas kompleksu, kurā ieguldītā kopējo investīciju summa ir 2,6 miljoni eiro.

Kooperatīva biedru skaita palielināšanās, kā arī pieaugošie labības apjomi ir galvenie faktori, kādēļ radās nepieciešamība pēc jauna graudu pieņemšanas komplesa izveidošanas. Pirmie sagatavošanās darbi graudu noliktavas būvniecības realizācijai tika uzsākti 2015.gadā, bet jau 2016.gada janvārī Lauku atbalsta dienestā tika iesniegts investīciju projekta pieteikums. Jaunā kompleksa būvniecība ilga vairāk kā gadu, sadarbībā ar būvniecības kompāniju SIA „Mītavas celtnieks”. Kopējā ieguldītā investīciju summa jaunā graudu pieņemšanas kompleksa celtniecībā ir 2,6 miljoni eiro, tajā skaitā, Eiropas Savienības fondu atbalsts 40 % apmērā.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) „Durbes grauds” ir lielākais kooperatīvs Kurzemē, apvienojot vairāk nekā 180 graudu audzētājus. Kooperatīvs veiksmīgi ir izveidojis ciešu sadarbību ar kooperatīvu „LATRAPS”, kopīgi realizējot un attīstot ar labības eksportu un ražošanas izejvielu iepirkumu saistītus jautājumus. Kooperatīvs ir darba devējs 12 darbiniekiem.

LPKS „Durbes grauds” valdes priekšsēdētājs, LLKA valdes loceklis Sandris Bēča: „Esam gandarīti par paveikto. Ļoti svarīgi ir tas, ka objekts tika pabeigts līdz jaunās ražas novākšanas sākumam, jo iepriekšējā gadā pieņemto graudu kopapjoms bija četrkārt lielāks, nekā mūsu krātuvju ietilpība. Jaunajā noliktavā varēs izvietot 25 000 tonnu graudu. Arī kaltēšanas jauda būs dubultojusies. Jaunuzbūvētais objekts kooperatīva biedriem dos iespēju vēl intensīvāk organizēt ražas novākšanas darbus.”

Durbes novada domes priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics: „Lepojamies, ka kooperatīva „Durbes grauds” pirmie 11 dibinātāji bija tieši Durbes novada zemnieki. Iniciatīva turpmākai kooperatīva darbībai un izaugsmei galvenokārt ir kooperatīva vadības nopelns, nodrošinot lielāku ražu ikviena kooperatīva biedra tīrumos par samazinātiem ieguldījumiem.”

LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons: „Apsveicami, ka kooperatīva „Durbes grauds” biedru ieguldītās investīcijas kooperatīva attīstībā liecina par gatavību strādāt un kopā darboties ilgtermiņā, kopīgi realizēt produkciju, kā arī rūpēties par ražas kvalitātes nodrošināšanu.”