Aktualitātes

Konferencē "Tirgus spēka iegūšana – kooperatīvu dzīvotspēja” diskutēja par kooperācijas attīstības problēmām un attīstības iespējām Latvijā

01.11.2018 Drukāt
Konferencē

Konferencē "Tirgus spēka iegūšana – kooperatīvu dzīvotspēja”, kura notika šī gada 25.oktobrī, tās dalībnieki diskutēja par kooperācijas attīstības problēmām un attīstības iespējām Latvijā. onferencē pulcējās ap 70 dalībnieku no visas Latvijas – kooperatīvu, nevalstisko organizāciju pārstāvji, zinātnieki, konsultanti, un citi interesenti. 

Konferencē Tīdžejs Flanagans (TJ Flanagan) - Īrijas kooperatīvo organizāciju biedrības ICOS izpilddirektors - izklāstīja Īrijas kooperācijas pieredzi. Saskaņā ar T.Flanagana sniegto informāciju Īrijas kooperatīvo organizāciju biedrība ICOS apvieno 130 dažādus kooperatīvus un ar kooperāciju saistītus uzņēmumus Īrijā. Kooperācijas attīstība šajā valstī aizsākās 1889.gadā un šajā jomā ir bijuši gan kāpumi, gan kritumi. Taču, ja runājam par lauksaimniecības nozari, tad šobrīd, ņemot vērā lauksaimniecības struktūru valstī (pamata lauksaimniecības nozare – piena lopkopība), visveiksmīgāk kooperācija attīstījusies tieši piena nozarē - 98 % no valstī saražotā piena iepērk lauksaimniecības kooperatīvi. Kopumā valstī ir 10 pārstrādes kooperatīvi / kooperatīviem piederoši pārstrādes uzņēmumi un 15 piena kooperatīvi, kuri iepērk pienu no piena ražotājiem (daļa no tiem ir daļu turētāji kādā no piena pārstrādes uzņēmumiem). 90 % no valstī saražotajiem piena produktiem tiek eksportēti.

Savukārt, Igaunijas piena kooperatīva “E-piim” valdes priekšsēdētājs Jānus Murakas (Jaanus Murakass) konferences dalībniekus iepazīstināja ar kooperatīva “E-piim” darbību un topošās “E-piim” piena pārstrādes rūpnīcas izveides gaitu. Piena ražotāju kooperatīvs “E-piim” tika dibināts 1997.gadā un šobrīd apvieno 150 biedrus. Kooperatīva gada apgrozījums sastāda 50 milj.eiro. Kooperatīvs jau šobrīd ražo piena produktus, taču konferencē tika prezentēts pārstrādes uzņēmuma būvniecības projekts, kurā plānots iesaistīt arī Latvijas kooperatīvus un zemniekus. Projekta ideja dzimusi jau pirms vairākiem gadiem, tā ir ļoti rūpīgi pārdomāta un mērķtiecīgi vadīta. Pēc ilgām un sarežģītām pārrunām, “E-piim” ir izdevies atrast stratēģiskos partnerus projekta izveidei – Nīderlandes kompāniju “Interfood”, kas garantē tirgu saražotajai produkcijai visā pasaulē, kā arī 106 miljonu vērtā projekta finansētājus, kas būs Eiropas Investīciju banka, ING banka, Luminor banka, kā arī piesaistīts Eiropas Savienības fondu finansējums. Savā prezentācijā J.Murakas norādīja, ka Baltijas valstīs ir daudz piena ražotāju kooperatīvu, kuri nodarbojas ar svaigpiena iepirkšanu un realizāciju, taču tikai daži ir kooperatīvi, kuriem pieder pārstrādes uzņēmumi, zīmoli un piekļuve vērtīgam tirgum. Kā svarīgi priekšnosacījumi veiksmīga pārstrādes uzņēmuma būvniecībai tika minēti šādi – jāizmanto esošo kooperatīvu pieredze un kompetence, jāapvieno svaigpiens, jāatrod realizācijas tirgus, jāizstrādā savs zīmols, jāizvēlas zinoši un pieredzējuši vadītāji, jābūt piekļuvei starptautiskiem tīkliem u.c.

Savukārt, graudu audzētāju kooperatīva “Latraps” valdes priekšsēdētājs Edgars Ruža savā prezentācijā uzsvēra kooperācijas pamatprincipus un informēja par kooperatīva “Latraps” darbību. Kooperatīvs apvieno 982 dažāda lieluma saimniecības (no 10 līdz 6000 ha) no visas Latvijas. Kā norāda E.Ruža savā prezentācijā – kooperācija ir vienīgais pasaules nākotnes attīstības modelis, jo tikai apvienojoties un sadarbojoties ir iespējama ilgtspējīga attīstība.

Konferences ietvaros darba grupās tika diskutēts par kooperatīvu būtību un mērķi, atbalsta instrumentiem kooperatīvu attīstībai, kā arī mājražotāju kooperatīvu izaugsmi un tirgus spēka iegūšanu.  Darba grupu dalībnieki atzina, ka pastāv daudz probēmu, kuras būtu risināmas, lai kooperatīvi būtu spēcīgāki tirgus dalībnieki. Visās darba grupās secināts – kooperācijai nepieciešama ilgtermiņa vīzija, kopīga stratēģija un rūpīgāks darbs sabiedrības, jo īpaši jauniešu, izglītošanas šajā jomā. Apkopotos darba grupu diskusiju rezultātus izmantos tālākām darbībām kooperācijas stiprināšanai.

T.Flanagans prezentācija

J.Murakas prezentācija

E.Ružas prezentācija