Aktualitātes

Informācija par maksājumiem piena ražotājiem

14.08.2015 Drukāt
Informācija par maksājumiem piena ražotājiem

Pamatojoties uz LLKA aicinājumu, Zemkopības ministrija ir sagatavojusi informāciju par šobrīd pieejamo finansējumu gada beigu maksājumiem, kas attiektos uz piena lopkopjiem.

Šogad plānoti šādi maksājumi:

 • Vienotā platību maksājuma avansi – oktobra beigas/ novembra sākums. Provizoriskā likme 54 EUR/ha.
 • Apvidi ar dabas un specifiskiem ierobežojumiem (iepriekš MLA) avanss - novembra vidus.
  "Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi", kas ietver šādas aktivitātes:
  1. "Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi" (pasākuma kods – 13.2.);
  2. "Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kurus ietekmē specifiski ierobežojumi" (pasākuma kods – 13.3.).
  67.1. teritorijā, kurā īstenota aktivitāte ar pasākuma kodu 13.2.:
  67.1.1. 35 euro – par teritoriju 1. kategorijas apvidū;
  67.1.2. 45 euro – par teritoriju 2. kategorijas apvidū;
  67.1.3. 50 euro – par teritoriju 3. kategorijas apvidū;
  67.2. 25 euro – teritorijā, kurā īstenota aktivitāte ar pasākuma kodu 13.3.
 • Brīvprātīgais saistītais atbalsts par slaucamām govīm - decembris. Provizoriskā likme 139 EUR/slaucamo govi.