Aktualitātes

Augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas var pieteikties atbalstam

08.12.2020 Drukāt
Augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas var pieteikties atbalstam

Līdz š.g. 31.decembrim ražotāju organizācijas (RO) augļu un dārzeņu sektorā var pieteikties Eiropas Savienības (ES) atbalstam Darbības programmu īstenošanai. Atbalsta pasākuma mērķis - atbalstīt un veicināt  RO darbību to biedru produkcijas koncentrēšanu un kopīgu piedāvājumu tirgū.

RO pasākuma izpratnē ir ne mazāk kā piecu ražotāju apvienība, kuras pamatdarbība ir biedru saražoto produktu realizācija. Pasākuma ietvaros ražotāju grupa īsteno Darbības programmu.

Attiecībā uz 2020.gada darbības programmas ietvaros veiktajiem pasākumiem ražotāju organizācijām ir paredzēta iespēja saņemt ES finansiālo palīdzību, kas nepārsniedz 70% no faktiskajiem izdevumiem, bet nepārsniedzot ar LAD lēmumu apstiprināto Savienības līdzfinansējumu darbības fondā (EUR) 2020.gadam.

Šo iespēju ražotāju organizācijas var izmantot, iesniedzot atbalsta iesniegumu par 2020.gadu, ja Covid-19 pandēmijas ietekmē tās īstenojušas apstiprināto darbības programmu par mazāku summu, nekā sākotnēji apstiprināts. Atbalsta iesniegumam par 2020.gadu nepieciešams pievienot iesniegumu brīvā formā ar norādītu pamatojumu, kā arī pieprasīto Savienības līdzfinansējuma likmi (%).

Plašāka informācija par pieteikšanos atbalstam un tā saņemšanu pieejama šeit.