Aktualitātes

Atbilstīgiem lauksaimniecības kooperatīviem par autoceļu lietošanas nodevas atmaksu jāvēršas VID, ja tā samaksāta par laika posmu, kad pienākas atbrīvojums

31.07.2020 Drukāt
Atbilstīgiem lauksaimniecības kooperatīviem par autoceļu lietošanas nodevas atmaksu jāvēršas VID, ja tā samaksāta par laika posmu, kad pienākas atbrīvojums

Saskaņā ar Autoceļu lietošanas nodevas likumu no kārtējā gada 10.jūlija līdz 30.septembrim atbilstīgiem lauksaimniecības kooperatīviem pienākas atbrīvojums no autoceļu lietošanas nodevas jeb vinjetes maksāšanas.

Gadījumā, ja kooperatīvs par minēto laika posmu ir iegādājies autoceļu lietošanas nodevu, tam ir jāvēršas ar iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ar lūgumu atmaksāt pārmaksāto nodevu, pamatojoties uz to, ka atbilstīgam kooperatīvam pienākas autoceļu lietošanas nodevas atbrīvojums saskaņā ar Autoceļu lietošanas nodevas likuma 6.panta pirmās daļas 11.punktu.

Kooperatīvā sabiedrība VID iesniedz iesniegumu brīvā formā, izvēloties sev piemērotāko risinājumu:

VID, pamatojoties uz pieņemto lēmumu, atbilstīgajai kooperatīvajai sabiedrībai atmaksā:

  • visu samaksāto nodevu, ja atbrīvojums no nodevas samaksas bija piemērojams par visu termiņu, par kuru samaksāta nodeva,
  • daļu no nodevas mēneša likmes summas, ja atbrīvojums no nodevas samaksas bija piemērojams par daļu no termiņa, par kuru samaksāta nodeva, un atmaksājamo summu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas mēneša maksājums x 1/30 x atlikušo dienu skaits no datuma, kad transportlīdzeklim sākas termiņš atbrīvojumam no nodevas samaksas, līdz datumam, kad transportlīdzeklim beidzas termiņš atbrīvojumam no nodevas samaksas, vai līdz datumam, kad beidzas nodevas samaksas termiņš.

Atgādinām, ka saskaņā ar Autoceļu lietošanas nodevas likuma 6.panta pirmās daļas 11.punktu Autoceļu lietošanas nodevu nemaksā no kārtējā gada 10.jūlija līdz 30.septembrim — par transportlīdzekļiem, kuru īpašnieks vai turētājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kas iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē:

  • ja kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens transportlīdzeklis, atbrīvojumu no nodevas piemēro neatkarīgi no kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā sabiedrības gada pārskatā,
  • ja kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki transportlīdzekļi, atbrīvojumu no nodevas piemēro par vienu transportlīdzekli uz katriem 99 600 eurono kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā sabiedrības gada pārskatā.