Aktualitātes

Atbilstīgas LPKS un MPKS varēs pieteikties valsts atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai

31.08.2020 Drukāt
Atbilstīgas LPKS un MPKS varēs pieteikties valsts atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai

No 2020.gada 1.septembra līdz 20.septembrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības  un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.augustam faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Piešķirtais finansējums 2020.gadam:

  • primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem - 6 168 958 euro apmērā;
  • atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - 1 500 000 euro  apmērā;
  • pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi kā arī ar  zvejniecību un zvejas produktu apstrādi -  2 405 113 euro  apmērā.

Atbalstu nepiešķir, ja atbalsta pretendentam Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parāda kopsumma, tostarp valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, pārsniedz 150 euro.

Pieteikties atbalstam var tikai izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.