Aktualitātes

Atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības no 10.jūlija līdz 30.septembrim nemaksā autoceļu lietošanas nodevu

13.07.2020 Drukāt
Atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības no 10.jūlija līdz 30.septembrim nemaksā autoceļu lietošanas nodevu

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) vērš uzmanību, ka, pamatojoties uz Autoceļu lietošanas nodevas likuma 6.panta 12.daļu, atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības no 10.jūlija līdz 30.septembrim nemaksā autoceļu lietošanas nodevu (neiegādājas vinjeti).

Kooperatīvās sabiedrības nodevu var nemaksāt, ievērojot šādus nosacījumus:

- ja kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens transportlīdzeklis, atbrīvojumu no nodevas piemēro neatkarīgi no kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā sabiedrības gada pārskatā,

- ja kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki transportlīdzekļi, atbrīvojumu no nodevas piemēro par vienu transportlīdzekli uz katriem 99 600 euro no kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā sabiedrības gada pārskatā.

Atvieglojumu piemērošanas kārtību regulē arī Ministru kabineta noteikumi Nr.272 “Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība”. Saskaņā ar šo noteikumu 12.4.punktu  pirms autoceļa lietošanas uzsākšanas nodevas maksātājs, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) nodrošināto e-pakalpojumu, saņem atbrīvojumu no nodevas maksāšanas, kurā norādīts konkrētais transportlīdzeklis un datums, kad atbrīvojums tiks izmantots. Tas nozīmē, ka CSDD mājas lapā ir jāatzīmē automašīnas, par kurām saņemt atbrīvojumu!

Autoceļu lietošanas nodevas likums atrodams šeit.

Ministru kabineta noteikumi Nr.272 atrodami šeit.

Ja rodas problēmas ar CSDD sistēmu un automašīnu atzīmēšanu, par to nepieciešams informēt LLKA.