Aktualitātes

Atbilstības dokumenti kooperatīviem jāiesniedz līdz 15.martam

14.02.2023 Drukāt
Atbilstības dokumenti kooperatīviem jāiesniedz līdz 15.martam

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) atgādina, ka līdz 2023.gada 15.martam kooperatīvajām sabiedrībām jāiesniedz dokumenti uz atbilstības izvērtēšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 357 "Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi” (MK Noteikumi).

Atbilstības izvērtēšanas dokumenti jāiesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot to uz e-pasta adresi birojs@llka.lv, ja tie noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai papīra dokumenta formā personīgi, vai pa pastu LLKA – Republikas laukumā 2, 910.kabinetā, Rīgā. Gadījumā, ja dokumenti tiek sūtīti pa pastu, kā saņemšanas datums tiek ņemts vērā datums, kas norādīts pasta zīmogā.

Balstoties uz MK noteikumiem, atbilstības izvērtēšana ir maksas pakalpojums, līdz ar to, LLKA vērš uzmanību, ka līdz izvērtēšanai kooperatīviem ir jāpieprasa atbilstības izvērtēšanas rēķins, tas jāapmaksā un jāiesūta maksājuma uzdevums. Rēķina pieprasījums jāveic LLKA mājas lapā.

Papildus LLKA informē, ka, saskaņā ar Kooperativo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas komisijas nolikumu, kas nosaka kārtību, kādā notiek atbilstības piešķiršana, anulēšana un uzraudzība, turmāk kooperatīvajām sabiedrībām, kas atbilstības izvērtēšanas ietvaros līdz 15.martam būs iesnieguši gada pārskata projektu, pēc tā apstiprināšanas, ja tas ticis labots LLKA būs jāiesniedz gada pārskata galējā versija kopā ar apliecinājumu, ka izmaiņas gada pārskatā neietekmē kooperatīva atbilstību Mk noteikumiem.

Sīkāka informācija par atbilstības kritērijiem un iesniedzamajiem dokumentiem, kā arī forma rēķina pieprasīšanai atrodama šeit.