Aktualitātes

Aktuāli lauksaimniekiem

Lauksaimnieki un mežsaimnieki gatavojas plašiem protestiem

Lauksaimnieki un mežsaimnieki gatavojas plašiem protestiem

31.05.2021

Šā gada 21.maijā biedrības "Zemnieku saeima", "Latvijas meža īpašnieku biedrība", "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija", "Latvijas Jauno zemnieku klubs", "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome", "Lauksaimnieku apvienība" un "Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija" nosūtīja SIA "EHR Mediju Grupa" un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram (VARAM), Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes priekšsēdētājam Artūram Tomam Plešam atvērtu vēstuli, aicinot publiski atvainoties par no valsts budžeta finansētu reklāmu, kurā lauksaimnieki nosaukti par "masu slepkavām", kā arī aicinot mainīt LVAF finansējuma piešķiršanas noteikumus tā, lai turpmāk sniegtā informācija būtu zinātniski pamatotas, izslēdzot iespēju izplatīt apmelojošu un nepatiesu informāciju, vai reklamēt politiskas personas.

Zemkopības ministrijas mājas lapā jauna sadaļa - Kooperācija

Zemkopības ministrijas mājas lapā jauna sadaļa - Kooperācija

26.05.2021

Kooperācija lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē gadu gaitā sevi ir pierādījusi kā spēcīgu stūrakmeni ceļā uz nozares attīstību, tādēļ Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) un Zemkopības ministrija (ZM) kopīgiem spēkiem arvien aktīvāk popularizē kooperācijas nozīmi gan lauksaimnieku un meža īpašnieku izaugsmē, gan lauku reģionu attīstībā. LLKA un ZM kopīgas iniciatīvas rezultātā ZM mājas lapā tapusi jauna, kooperācijai veltīta sadaļa, kurā apkopota aktuālā informācija gan topošajiem un esošajiem kooperatīvu biedriem, gan kooperatīvu vadītājiem, gan arī tiem lauksaimniekiem, kas vēl domā par jauna kooperatīva izveidi.

No valsts puses nav pietiekamas kontroles iepirkumu izpildes uzraudzībā

No valsts puses nav pietiekamas kontroles iepirkumu izpildes uzraudzībā

21.05.2021

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA), apkopojot kooperatīvo sabiedrību pieredzi, kuras piedalās pašvaldību vai to iestāžu izsludinātajos publiskajos iepirkumos par pārtikas piegādi atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmu prasībām, kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS), ir nonākušas pie secinājuma par nepieciešamību palielināt Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti kontroļu veikšanā, lai novērstu tirgus kropļošanu gadījumos, kad izsludinātā iepirkumā pretendents apliecina spēju piegādāt Latvijā ražotu produkciju, taču faktiski līguma izpildē piegādā lētāko Polijas vai Lietuvas preci.

Par LLKA biedru kļūst kooperatīvā sabiedrība LATVIJAS LIELLOPS

Par LLKA biedru kļūst kooperatīvā sabiedrība LATVIJAS LIELLOPS

19.05.2021

Šodien, 19.maijā, notika Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) valdes sēde, kurā LLKA valdes locekļi diskutēja par aktuālajiem LLKA kompetences jautājumiem, kā arī pārrunāja ar asociāciju saistītās aktualitātes. Viens no valdes sēdes darba kārtības jautājumiem attiecās uz KS „LATVIJAS LIELLOPS” iesniegumu par iestāšanos LLKA, ko vienbalsīgi apstiprināja visi 9 LLKA valdes locekļi. Tādējādi gaļas kooperatīvs „LATVIJAS LIELLOPS” kļuvis jau par jau trešo gaļas nozares kooperatīvu, kas iestājies LLKA, kā arī par vienu no kopā 52 asociācijas biedriem.