Aktualitātes

Aktuāli kooperatīviem

Aktīvo iedzīvotāju fondā projektu finansējums nesasniedz izvirzītos mērķus

Aktīvo iedzīvotāju fondā projektu finansējums nesasniedz izvirzītos mērķus

23.03.2021

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) un Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) uzskata, ka, izslēdzot nevalstiskās organizācijas no projektu konkursiem, netiek sasniegts viens no Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) mērķiem - pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana, kā arī tiek diskriminētas nevalstiskās organizācijas, kuru biedri ir juridiskās personas. LLKA un LOSP aicina AIF paplašināt atbalsta saņēmēju loku nevalstisko organizāciju aktivitāšu atbalsta programmās, prioritāri izvērtējot projektu mērķu un aktivitāšu atbilstību programmas nosacījumiem un nevalstisko organizāciju darbību pēc būtības, nevis formāli vērtējot projekta iesniedzēju biedru profilu.

Lauksaimnieku mērs ir pilns - jāveic izmaiņas darbnespējas lapu izsniegšanā

Lauksaimnieku mērs ir pilns - jāveic izmaiņas darbnespējas lapu izsniegšanā

10.03.2021

Trīs lielākās lauksaimnieku organizācijas – Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un Zemnieku saeima aicina atbildīgās ministrijas, Saeimas deputātus un nevalstiskās organizācijas, atjaunot diskusiju par darbnespējas lapu termiņa samazināšanu un veikt grozījumus likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.

Valsts subsīdijas veicinās lauksaimnieku konkurētspēju un uzņēmējdarbību laukos

Valsts subsīdijas veicinās lauksaimnieku konkurētspēju un uzņēmējdarbību laukos

19.02.2021

Ceturtdien, 18. februārī, valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai, akceptējot 8 720 490 eiro atbalsta finansējuma piešķiršanu lauksaimniekiem lopkopības un augkopības attīstībai, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai, tirgus veicināšanai, dalībai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmās, lauksaimniecības profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai un iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai.

ZM Krīzes vadības grupa aicina atļaut veikaliem atsākt darbību, stingri ievērojot epidemioloģiskās prasības

ZM Krīzes vadības grupa aicina atļaut veikaliem atsākt darbību, stingri ievērojot epidemioloģiskās prasības

16.02.2021

Zemkopības ministrijas Krīzes vadības grupa (ZM KVG) aicina Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska vadīto Operatīvās vadības grupu bez kavēšanās pārskatīt noteiktos ierobežojumus veikaliem un citām tirdzniecības vietām, kas spēj izpildīt visus patlaban noteiktos drošības nosacījumus Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, lai šīs tirdzniecības vietas varētu atsākt darbu un iedzīvotāji tur varētu iegādāties nepieciešamās preces. Tāpat ZM KVG aicina atļaut ielu tirdzniecību un tirdzniecību āra gadatirgos, nepieļaujot tajos nekādus izklaides pasākumus.

Lauksaimnieki nepiekrīt 82 % Atveseļošanās plāna finansējuma izlietojumam publiskajam sektoram un aicina līdzekļus tērēt ekonomikas ilgtspējai

Lauksaimnieki nepiekrīt 82 % Atveseļošanās plāna finansējuma izlietojumam publiskajam sektoram un aicina līdzekļus tērēt ekonomikas ilgtspējai

10.02.2021

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP), izvērtējot Atjaunošanas noturības mehānisma (ANM/RRF) plāna projektu un finansējuma sadalījumu, saskata būtiskus trūkumus un nepilnības ANM/RRF plāna projektā un uzskata, ka projekts vairāk atgādina „budžeta caurumu lāpīšanu” bez skaidra un visaptveroša ekonomiska izvērtējuma par plānoto projekta investīciju atdevi.