Aktualitātes

Aicina iedzīvotājus portālā „Mana Balss” parakstīt iniciatīvu par samazinātu PVN pārtikas produktiem

21.07.2020 Drukāt
Aicina iedzīvotājus portālā „Mana Balss” parakstīt iniciatīvu par samazinātu PVN pārtikas produktiem

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) atbalsta samazinātās PVN likmes (5% apmērā) ieviešanu pārtikas produktiem, t. sk. svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena produktiem, kā arī pievienojas portālā Mana Balss „Maksima Latvija” virzītās iniciatīvas mērķim, kura pamatiecere ir uzlabot vietējo ražotāju konkurētspēju veikalu plauktos un nodrošināt atbalstu mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām.

Pašreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos vissvarīgākais būtu, pirmkārt, samazinot cenas, sniegt atbalstu mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem ikdienas vajadzību nodrošināšanai un, otrkārt, saglabāt darba vietas un atbalstīt vietējos lauksaimnieku un ražotājus, lai veicinātu ekonomikas atkopšanos.

Priekšlikumā rosināts PVN likumā veikt šādas izmaiņas:

  • papildināt 42. pantu ar 17. daļu, nosakot, ka Nodokļa samazināto likmi piecu procentu apmērā piemēro svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām, piena produktiem;
  • saglabāt spēkā esošu 42. panta 16. daļu, kas nosaka Nodokļa samazināto likmi piecu procentu apmērā svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.

Vienlaikus ir būtiski nodrošināt godīgu un caurspīdīgu PVN samazināšanu, lai ieguvējs būtu gala patērētājs. Tādēļ aicinām tirdzniecības vietās īstenojt visaptverošu iniciatīvu “Godīgs PVN samazinātājs”.

Šīs pārmaiņas sniegs nozīmīgu atbalstu Latvijas ģimenēm un cilvēkiem ar mazāku ienākuma līmeni, veicinās pilnvērtīga uztura pieejamību, svaigas un veselīgākas pārtikas patēriņu, kā arī sniegs būtisku ieguldījumu vietējo lauksaimnieku un ražotāju konkurētspējas veicināšanā.

Nepieciešamība izvērtēt iespējas samazināt PVN svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena produktiem” ir iekļauta Valdības deklarācijā (70. punkts).

Iniciatīva par PVN likmes samazināšanu pārtikas produktiem pieejama šeit.