Aktualitātes

2019.gadā stāsies spēkā jauns Kooperatīvo sabiedrību likums

29.11.2018 Drukāt

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) atgādina kooperatīvajām sabiedrībām, ka 2019.gada 1.janvārī stāsies spēkā jauns Kooperatīvo sabiedrību likums, tādēļ nepieciešams sakārtot statūtus atbilstoši jaunā likuma prasībām.

Jaunais likums paredz dažādas izmaiņas, atstājot vairāk iespējas kooperatīvajām sabiedrībām dažādus jautājumus atrunāt statūtos. Tāpat likums regulē visu kooperatīvo sabiedrību darbību, neparedzot dažādus izņēmumus kādam konkrētam kooperatīvās sabiedrības veidam.

LLKA bija iniciators jauna Kooperatīvo sabiedrību likuma tapšanai un aktīvi piedalījās jaunā likuma izstrādes procesā.

„Likuma tapšanā piedalījās pārstāvji no dažādu nozaru kooperatīvajām sabiedrībām, tāpēc, izstrādājot jauno likuma redakciju, tika ņemtas vērā dažādu nozaru kooperatīvo sabiedrību vajadzības. Pašreiz spēkā esošajā Kooperatīvo sabiedrību likumā jauna kooperatīvo sabiedrību forma – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība – tika iekļauta 2002.gadā, paredzot to darbībai arī noteiktu regulējumu. Ņemot vērā, ka pagājuši jau vairāk nekā 15 gadi, lauksaimniecības kooperatīvi ir attīstījušies, kā rezultātā bija nepieciešams pamainīt arī darbības regulējumu, lai uzsākto ceļu veiksmīgi turpinātu,” skaidro LLKA izpilddirektore Linda Uzkalne.

Jaunajā Kooperatīvo sabiedrību likumā paredzētas dažādas izmaiņas gan attiecībā uz kooperatīvo sabiedrību dibināšanu, gan attiecībā uz to ikdienas darbu. Kā piemēram, paredzēta atvieglota kooperatīvo sabiedrību dibināšanas kārtība, jo vairs nebūs nepieciešams organizēt dibināšanas sapulci. Turpmāk visas kooperatīvās sabiedrības būs nekomersanti, tomēr uz tiem attieksies Komerclikuma regulējums par komercdarījumiem, komercnoslēpumu, uzņēmumu un filiāli, prokūru un parasto komercpilnvaru. Tāpat samazināts statūtos norādāmās informācijas apjoms – nav obligāti norādīt to informāciju, kurai ir paredzēts regulējums ar likumu.

Šobrīd likums nosaka minimālo pamatkapitāla apjomu, taču jaunajā likuma redakcijā noteikts, ka pamatkapitāla minimālais lielums norādāms tikai statūtos. Noteiktas izmaiņas attiecībā uz Biedru kopsapulces sasaukšanu – turpmāk biedru kopsapulce būs lemttiesīga arī bez kvoruma (gadījumā, ja statūtos tāds nebūs noteikts), taču būs stingri jāievēro likumā noteiktie sapulces izziņošanas principi. Tāpat būs iespēja pieņemt lēmumus bez kopsapulces, kā arī – paredzētas biedru tiesības uz neklātienes (elektronisko) balsošanu.

Līdz 2019.gada 30.jūnijam visas kooperatīvās sabiedrības var brīvprātīgi iesniegt statūtu grozījumus LR Uzņēmumu reģistrā, lai tie atbilstu jaunajam Kooperatīvo sabiedrību likumam, taču no 2019.gada 1.jūlijam grozījumi statūtos iesniedzami obligāti gadījumā, ja tiek veiktas citas izmaiņas.

Jaunais Kooperatīvo sabiedrību likums pieejams šeit.

Informējam, ka LLKA biedriem pieejamas bezmaksas konsultācijas saistībā ar jaunā likuma skaidrošanu.