Aktualitātes

LLKA un LLKC 2021.gada 16.decembrī organizētās konferences “Apzināta virzība ilgtspējīgai kooperācijai” darba materiāli

28.12.2021 Drukāt

Kooperācija nodrošina stabilitāti saimniecību veiksmīgai darbībai – par to bija pārliecināti 84 %  konferences “Apzināta virzība ilgtspējīgai kooperācijai” klausītāju. Konferenci, kuras galvenais mērķis bija veidot izpratni par apzinātas ilgtermiņa kopdarbības nozīmi saimnieka stabilitātei un ilgtspējīgai pastāvēšanai, Valsts Lauku tīkla (VLT) pasākumu ietvaros rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA).

 

Konferencē piedalījās zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, vadībzinību eksperti un kooperācijas praktiķi. Plaši pārstāvēti bija arī kooperatīvu esošie biedri, lauksaimnieki, kuri ir sava kooperatīva meklējumos, kā arī citi šīs tēmas interesenti. No konferences dalībniekiem, par kooperācijas spēku pārliecības nebija vien 8 %, bet pilnībā tai neticēja vēl 8 % dalībnieku.

Konferences materiāli youtube vietnē:

Konferences atklāšana. Apzināta virzība ilgtspējīgai kooperācijai

Kooperatīva attīstības stratēģija – tās nepieciešamība un ieguvumi

Sadarbība / Ne-sadarbība dažādības vadības aspektā

Panākumu formula kooperatīvu noturīgai un ilgtspējīgai attīstībai

Kooperatīvās sabiedrības biedru, valdes, padomes nozīme stratēģijas izstrādē un lēmumu pieņemšanā

Eiropas nospraustais "Zaļais kurss" – jaunas iespējas unuzdevumi kooperācijai

E-piim ilgtspējas un klimata programma

Kooperatīva neredzamā vērtība

Kopdarbība kā droša platforma saimnieka ilgtspējīgai pastāvēšanai nenoteiktības apstākļos

Prezentācijas:

Agneses Cimdiņas prezentācija

Vladimira Kuzmina prezentācija

Dzintara Vaivoda prezentācija

Ivetas Grudovskas prezentācija

Liis Tuur (Igaunija) prezentācija

Peter Byrne (Īrija) prezentācija