Aktualitātes

LLKA aicina kooperatīvus, kuri pieteikušies atbalstam atbilstīgajām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, nenokavēt atskaišu iesniegšanas termiņus!

17.04.2019 Drukāt
LLKA aicina kooperatīvus, kuri pieteikušies atbalstam atbilstīgajām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, nenokavēt atskaišu iesniegšanas termiņus!

Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 60 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"” apakšsadaļu VI1. "Atbalsts atbilstīgajām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" un VI2. "Atbalsts  lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" ietvaros kooperatīvi piecus gadus var saņemt atbalstu 4270 EUR apmērā administratīva veida izdevumiem.

Tām kooperatīvajām sabiedrībām, kuras ir pieteikušās uz atbalstu apakšsadaļas VI1. "Atbalsts atbilstīgajām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" ietvaros, saskaņā ar MK noteikumu Nr.60 38.7 punktu par saņemto atbalstu līdz 30. aprīlim Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iepriekš iesniegto izdevumu tāmi un biznesa plānu, kurš tika iesniegts Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā. Savukārt, saskaņā ar Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību biznesa plānu izvērtēšanas nolikuma 2.2.punktu kooperatīvā sabiedrība līdz kārtējā gada 1.jūnijam iesniedz LLKA birojā atskaiti par iepriekšējo gadu. Atskaites forma pieejama šeit

Papildus atbilstīgā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

- iesniegumu (MK noteikumu Nr.60  6. pielikums). Iesniegumam pievieno kooperatīva valdē apstiprinātu pasākumu izdevumu tāmi;

- informāciju par lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un tās biedriem iepriekšējā taksācijas gadā (MK noteikumu Nr.60  7. pielikums);

- uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

_______________________________________________________________________________________

Arī kooperatīvajām sabiedrībām, kuras ir pieteikušās uz atbalstu apakšsadaļas VI2. "Atbalsts  lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" ietvaros, saskaņā ar MK noteikumu Nr.60 38.23 punktu par saņemto atbalstu līdz 2019.gada 30. aprīlim Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iepriekš iesniegto izdevumu tāmi un biznesa plānu, kurš tika iesniegts Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā. Taču papildus, ņemot vērā, ka Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija veic kooperatīvu un kooperatīvu biznesa plānu uzraudzību, līdz 2019.gada 15.maijam LLKA birojā jāiesniedz dokumenti, kas apliecina MK noteikumu Nr.60 38.12 punktā minēto kritēriju, kā arī biznesa plāna izpildi:

  • informācija par biznesa plāna izpildi saskaņā ar LLKA valdes apstiprinātu nolikumu;
  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības valdē apstiprināta pasākuma izdevumu tāmi 2019.gadam;
  • informācija par lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem un personām, kas nav sabiedrības biedri, iepriekšējā taksācijas gadā (MK noteikumu Nr.60 9. pielikums);
  • biedru saraksts (uz 31.12.2018);
  • informācija par ražošanai iepirktās produkcijas ražotāju, tās veidu un daudzumu, kā arī apliecinājumu par produkcijas izcelsmi, ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība realizē biedru ražoto pārtikas produkciju, kuras ražošanai papildus iepirkta produkcija no cita lauksaimniecības produkcijas ražotāja.

Papildus lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

- iesniegumu (MK noteikumu Nr.60 8.pielikums);

- Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes atzinumu par atbilstību šajā nodaļā noteiktajiem kritērijiem;

- lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības valdē apstiprinātu pasākumu izdevumu tāmi;

- uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

MK noteikumu Nr.60 pilnā versija pieejama šeit.

Dokumentus LLKA birojā kooperatīvā sabiedrība iesniedz personīgi  vai nosūta pa pastu uz adresi: Rīga, Republikas laukums 2, 910.kabinets, LV-1010.