Projekti

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” projekts, LAD Līguma nr. LAD10 2.1-20/21/P4

01.09.2021
 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” projekts, LAD Līguma nr. LAD10 2.1-20/21/P4

Projekta mērķis

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD10 2.1-20/21/P4

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Без дзвінків на роботу взяти кредит онлайн без відсотків може кожен повнолітній громадянин країни.

Projekta mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu vadītāju, kā arī lauksaimnieku un meža īpašnieku zināšanu līmeni par kooperācijas jautājumiem un kopdarbības principiem.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros plānots organizēt trīs apmācību grupas par šādām apakštēmām:

Оформить без бумажной волокиты кредит на карту онлайн в Украине. Получение денег за несколько минут без отказа и длительных проверок.
  • Kooperatīvo sabiedrību efektīva pārvaldība - kooperatīvs kā komersants darījumos ar sadarbības partneriem, taču kā nekomersants - attiecībās ar biedriem
  • Kopīgas tirdzniecības organizēšana, tai skaitā realizācijas tirgu meklēšana, juridiskie aspekti
  • Kooperācija bioloģiskajā lauksaimniecībā. Riski un ieguvumi
Без отказа и проверок в любое время суток взять займ онлайн мгновенно на любые цели. Деньги переводятся на карту сразу же.

Katrai mācību grupai paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības.

Projekta vadošais partneris

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Projekta darbības laiks

24.02.2021-24.02.2022.

Projekta budžets

28 000,00 EUR

Projekta aktivitātes

  • Kooperatīvo sabiedrību efektīva pārvaldība - kooperatīvs kā komersants darījumos ar sadarbības partneriem, taču kā nekomersants - attiecībās ar biedriem
  • Kopīgas tirdzniecības organizēšana, tai skaitā realizācijas tirgu meklēšana, juridiskie aspekti
  • Kooperācija bioloģiskajā lauksaimniecībā. Riski un ieguvumi