Aktualitātes

Notiks projektu pieņemšana LAP pasākuma "Sadarbība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei"

17.09.2019 Drukāt
Notiks projektu pieņemšana LAP pasākuma

Lauku atbalsta dienests no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim pieņems projektu iesniegumus Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Sadarbība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei". Apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 2 sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Projektu var iesniegt atbalsta pretendentu grupa, ko veido vismaz divi dažādi neatkarīgi sadarbības partneri, tādi kā lauksaimniecības produktu ražotājs (lauksaimnieks), meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (mežsaimnieks), lauksaimniecības vai meža produktu pārstrādātājs, ražotāju grupa, kooperatīvs, lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji un pētnieks.

Plānošanas periodā vienai atbalsta pretendenta grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 euro. Atbalsta intensitāte: 90 % no attiecināmajām izmaksām.

Šī būs ceturtā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 4,2 miljoni eiro.

Sīkāka informācija Lauku atbalsta dienesta mājas lapā