Aktualitātes

Būs pieejams valsts atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai

17.09.2019 Drukāt
Būs pieejams valsts atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai

No 2019.gada 1.oktobra līdz 20.oktobrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, atbilstīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumi varēs pieteikties valsts atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Atbilstīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var saņemt atbalstu par laika posmā no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.septembrim faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem (uz mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām attiecināmi tikai īstermiņa aizdevumu ietvaros samaksātie kredītprocenti). Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Sīkāka informācija pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā", kuri nosaka šī atbalsta piešķiršanas kārtību gan kooperatīvajām sabiedrībām, gan citiem pretendentiem, pieejami šeit.

Pieteikties atbalstam var tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).