Aktualitātes

Nākotnē ir vajadzīga ciešāka mijiedarbība starp graudu un meža nozaru loģistiku

27.09.2023 Drukāt
Nākotnē ir vajadzīga ciešāka mijiedarbība starp graudu un meža nozaru loģistiku

Šodien, 27.septembrī, Latvijas Kokrūpniecības federācijas telpās uz sanāksmi tika aicināti pārstāvji no Latvijas Loģistikas asociācijas (LLA), Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), lai iepazītos ar starpnozaru projektu meža un graudu nozarēs.

Sanāksmes dalībnieki apsprieda jautājumus, kas saistīti ar nozares attīstību, izmantojot koksnes un graudu transportēšanas esošās iespējas. Kā atzina sanāksmes dalībnieki, ir vērojama tendence, ka nākotnē autotransporta vietā vairāk varētu tikt izmantots dzelzceļš, taču tas būs atkarīgs arī no ostu un dzelzceļu politikas. Vēl viens būtisks jautājums, ko tuvākajā laikā būs nepieciešams risināt un izvērst plašāku diskusiju graudu nozares ietvaros – par graudu nozares izmantoto programmatūru un tās uzlabošanas iespējām.

Diskusijas gaitā izkristalizējās arī dažas problēmas. Kā norādīja LLA valdes priekšsēdētājs Normunds Krūmiņš, ir vērojams informācijas aprites trūkums starp graudu un meža nozarēm, kas kavē abu nozaru efektīvāku mijiedarbību. “Ņemot vērā Eiropas Savienības apņemšanos sasniegt visai augsto oglekļa pēdas samazināšanas mērķi, visticamāk ir jāmeklē risinājums ne tikai starp iespējām, ko sniedz autotransporta nozare, bet arī starp citiem transporta veidiem, kam ir efektīva infrastruktūra un tās organizācija”, skaidro N.Krūmiņš.

Savukārt, LLKA ģenerāldirektors Rolands Feldmanis uzsvēra, ka, lai risinātu meža transporta trūkumu, ir nepieciešama arī meža nozares iniciatīva, kas ieinteresētu graudu ražotājus pieņemt kopīgus risinājumus, kas neapdraudētu ražošanas un piegādes procesa stabilitāti.

Noslēgumā sanāksmes dalībnieki nolēma, ka arī turpmāk ir nepieciešams organizēt plašākas diskusijas, kas būtu vērstas uz nozaru pārstāvju informēšanu.

Projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” (projekta nr.18-00-A01612-000022) mērķis ir izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus. Projekta vadošais partneris ir LLA un tas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.