Aktualitātes

Līdz 2019.gada 15.martam kooperatīvās sabiedrības var pieteikties atbilstības izvērtēšanai

04.03.2019 Drukāt
Līdz 2019.gada 15.martam kooperatīvās sabiedrības var pieteikties atbilstības izvērtēšanai

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) atgādina, ka lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuru pārskata gads sakrīt ar kalendāra gadu, dokumentus atbilstības izvērtēšanai var iesniegt līdz 2019.gada 15.martam (ieskaitot). 

Atbilstības izvērtēšana šogad vēl notiek saskaņā ar 2016.gada 2.februāra Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.77 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu", taču kā zināms šobrīd top jauni MK noteikumi, jo jaunais Kooperatīvo sabiedrību likums paredz līdz šī gada 1.jūlijam izstrādāt jaunu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas regulējumu. 

Kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu regulējošie MK noteikumi, veidlapas, nolikums un citi dokumenti pieejami LLKA mājas lapā.

Dokumenti iesniedzami LLKA birojā (personīgi vai pa pastu): Rīga, Republikas laukums 2, 906.kabinets, LV-1010. 

Jāuzsver, ka dokumentu iesniegšanas datums ir atšķirīgs kooperatīvajām sabiedrībām, kuru pārskata gads nesakrīt ar kalendāra gadu (dokumenti iesniedzami katru gadu 75 dienu laikā pēc pārskata gada beigām) un kooperatīvajām sabiedrībām, kuru darbības apjoms pārsniedz divus no Gada pārskata likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem (dokumenti iesniedzami piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām), līdz ar to uz šīm sabiedrībām neattiecas iepriekš minētais nosacījums par dokumentu iesniegšanu līdz šī gada 15.martam.

Atbilstības statuss dod iespēju kooperatīvam izmantot dažādas valsts un Eiropas Savienības atbalsta priekšrocības, kā arī kalpo kā apliecinājums zemniekiem - kooperatīvu īpašniekiem, ka attiecīgais kooperatīvs strādā pēc vispārējiem kooperācijas principiem.