Aktualitātes

Spēcīgi lauksaimnieku un meža īpašnieku kooperatīvi Kurzemē veicina reģiona attīstību

07.12.2018 Drukāt
 Spēcīgi lauksaimnieku un meža īpašnieku kooperatīvi Kurzemē  veicina reģiona attīstību

Š.g. 5.decembrī LLKA organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz meža īpašnieku kooperatīvu “Mežsaimnieks” Alsungā un augkopības kooperatīvu “Durbes grauds” Durbē, lai klātienē tiktos ar šo kooperatīvu vadītājiem un gūtu pieredzi par kooperatīvu ikdienas darbu, stabilas izaugsmes nodrošināšanu ilgtermiņā un ieguldījumu lauku attīstībā.

Braucienā piedalījās lauksaimnieki, mežsaimnieki, jaunu un pieredzējušu kooperatīvu vadītāji un pārstāvji no Zemkopības ministrijas.

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” Alsungas novadā savu darbību uzsāka 2012.gadā, kad tā pašreizējais valdes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls kopā ar domubiedriem pieņēma lēmumu veidot kooperatīvu. Pirmie trīs gadi pagāja soli pa solim izzinot tirgu, meklējot labākos sadarbības partnerus un veidojot pamata sistēmu kooperatīva sniegto pakalpojumu klāstam. G.Rozentāls: “Meža īpašnieki, kas izvēlas sava meža īpašumu nodot apsaimniekošanā kooperatīvam ir vienkārši cilvēki, kuriem pamatnodarbošanās nav mežu apsaimniekošana. Mežus viņi ieguvuši īpašumā mantojot vai iegādājoties darījumā ar lauksaimniecības zemēm vai lauku mājām. Pirmo trīs gadu laikā pierādījām, ka esam profesionāļi mežu apsaimniekošanas jomā un sākot ar 2016.gadu biedru skaits pieaug katru gadu par vairāk kā 100 meža īpašniekiem. Kooperatīvs nodrošina pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, gan izstrādi, gan kopšanu, gan jaunaudžu stādīšanu u.c. Īpašnieks nodod mežu mūsu aprūpē, saņem no meža ienākumus un viņam “galva nesāp”.” Kooperatīva birojs atrodas Alsungā un ik pa diviem gadiem tas paplašinās. Darbinieki un lielākie sadarbības partneri ir vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji. Kā atzīst Grigorijs, kooperatīva galvenā biroja atrašanās novadā ir veicinājusi arī iedzīvotāju atgriešanos no ārzemēm, jaunu uzņēmu radīšanu, lai sniegtu pakalpojumus kooperatīvam un jaunas darba vietas. “ “Mežsaimnieka” galvenais birojs ir un būs Alsungā”, nobeigumā uzsver G.Rozentāls.

MPKS “Mežsaimnieks” izaugsme skaitļos:

2012.gads – 18 biedri, apgrozījums 12 tūkstoši eiro, pārdotās koksnes apjoms 0,4 tūkst. m3

2017.gads – 203 biedri, apgrozījums 2,8 miljoni eiro, pārdotās koksnes apjoms 62 tūkst. m3

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Durbes grauds” šogad atzīmēja 15 gadu jubileju un visus šos gadus tā valdes priekšsēdētājs ir Sandris Bēča. Atšķirībā no mežsaimniecības kooperatīviem, graudkopībā kooperācija Latvijā ir jau stabili nostiprinājusi savas pozīcijas, pateicoties tādiem kooperatīviem kā “Latraps”, “VAKS”. Šajos 15 gados “Durbes grauds” ir investējis vairāk kā 4,8 miljonus infrastruktūras attīstībā un no neliela uzņēmuma izaudzis par sesto lielāko kooperatīvu Latvijā. Kooperatīva biedri pamatā ir mazās un vidējās saimniecības, kur apsaimniekotā platība ir līdz 200 ha. “Mūsu biedri ir dažādi – pusei biedru lauksaimniecība ir tikai blakus nodarbošanās, pamatdarbs ir cits, tādēļ mūsu uzdevums ir nodrošināt tādus pakalpojumus un atbalstu, lai mūsu biedri justos droši un stabili ilgtermiņā, un nedomātu par zemes pārdošanu. Šo gadu laikā esam sapratuši, ka mūsu pienākums ir ne tikai nodrošināt pamatpakalpojumus, bet arī izglītot zemniekus, jo procesi strauji mainās, tehnoloģijas attīstās un zināšanas nepārtraukti ir jāpapildina, tādēļ pēdējo piecu gadu laikā esam attīstījuši arī izglītības pakalpojumus. Rīkojam seminārus, apmācības un Lauku dienas saviem biedriem.” Kooperatīvs ir lielākais uzņēmums novadā un tā budžets ir četras reizes lielāks par novada budžetu. Pastāvīgi birojā tiek nodarbināti 14 darbinieki, bet sezonas laikā to skaits pieaug līdz 22. Durbes novads ieņem pirmo vietu Latvijā pēc uzņēmumu skaita uz 1000 iedzīvotājiem un savs nopelns tajā ir arī “Durbes graudam” – kooperatīvs dod iespēju sekmīgi darboties lauksaimniecībā arī nelielām saimniecībām.  Ikdienā kooperatīvs sadarbojas ar pašvaldību gan infrastruktūras attīstības projektos, gan atbalstot pašvaldības sociālās iniciatīvas, kā piemēram atbalsta programma trūcīgajiem, sezonas nodarbinātība u.c.

 “Lauksaimniecība – Latvijas īpašums, vērtība un lepnums” – tāda ir “Durbes grauds” filozofija, ko apstiprina S.Bēča noslēgumā teiktais: “Latvijas zemei ir jāpieder mums pašiem un mums pašiem tā ir prasmīgi jāapsaimnieko. Kooperatīva uzdevums ir paveikt visu, kas mūsu spēkos, lai tā arī būtu.”

LPKS “Durbes grauds” izaugsme skaitļos:

2003.gads – 11 biedri, apgrozījums 80 tūkstoši eiro, pieņemtie graudi 0,4 t

2010.gads – 82 biedri, apgrozījums 4,6 miljoni eiro, pieņemtie graudi 14 761 t

2017.gads – 178 biedri, apgrozījums 13,6 miljoni eiro, pieņemtie graudi 60 000 t

MPKS "Mežsaimnieks" prezentācija