Aktualitātes

Informācija par starpnozaru sadarbības projektu pieejama arī īsu video formātā

27.06.2024 Drukāt
Informācija par starpnozaru sadarbības projektu pieejama arī īsu video formātā

Latvijas Loģistikas asociācija sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju, Rīgas Tehnisko universitāti un virkni citiem projekta partneriem kopš 2019.gada vidus ir īstenojusi projektu “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” (projekta nr.18-00-A01612-000022) ar mērķi izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus.

Minētā projekta ietvaros projekta partneri, sadarbībā ar graudu nozares kooperatīviem “VAKS” un “Durbes grauds”, kā arī Skultes ostu, ir organizējuši izveidotās inovatīvās piekabes darbības demonstrēšanu, ieviestos uzlabojumus projekta gaitā, kā arī sagatavojuši ilustratīvus materiālus – video un foto formātā, kas nepieciešami lietošanas instrukcijām un vadlīnijām.

Ar pirmajiem diviem video ir iespējams iepazīties zemāk pievienotajās saitēs:

1.Vilcēja puspiekabes priekšrocības

2.Baļķu vedamās puspiekabes priekšrocības

 

Projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” (projekta nr.18-00-A01612-000022) mērķis ir izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus. Projekta vadošais partneris ir LLA un tas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.