Aktualitātes

Ja grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā tiks apstiprināti, ilggadīgo ogulāju audzētāji zemes nomu varēs pagarināt līdz 75 gadiem

27.06.2024 Drukāt
Ja grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā tiks apstiprināti, ilggadīgo ogulāju audzētāji zemes nomu varēs pagarināt līdz 75 gadiem

Līdz š.g. 8.jūlijam Tiesību aktu portālā publiskajā apspriešanā ir pieejams grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredzēs iespēju līgumus par publiskas personas zemes nomu noslēgt uz kopējo termiņu līdz 75 gadiem, ja publiskas personas zeme tiek nomāta ilggadīgo ogulāju stādījumu ierīkošanai.

Lai veicinātu ilgtspējīgu ilggadīgo ogulāju – lielogu dzērveņu un krūmmelleņu – stādījumu attīstības iespējas, likumprojekts paredz, ka zemes nomas līgumus par publiskas personas zemes nomu ilggadīgo ogulāju stādījumu ierīkošanai varēs noslēgt uz kopējo termiņu līdz 75 gadiem, tādējādi dodot iespēju šo stādījumu audzētājiem publiskas personas īpašumā esošo zemi nomāt uz termiņu, kas ir atbilstošs ilggadīgo ogulāju stādījumu ierīkošanas un augšanas specifikai.

Ilggadīgo ogulāju audzēšana ir specifiska un Latvijas klimatiskie apstākļi ir īpaši piemēroti lielogu dzērveņu un krūmmelleņu audzēšanai. Lielogu dzērvenes vienā vietā var audzēt 50 —100 gadus, un krūmmellenes 50 — 80 gadus.

Tomēr, lai nodarbotos ar šo ilggadīgo ogulāju stādījumu audzēšanu ir jāiegulda lieli kapitālieguldījumi un laiks. Nomāto platību sagatavošana prasa plašus zemes sagatavošanas darbus, kas ietver ne tikai kultūrauga stāda iedēstīšanu zemē, bet šo platību attiecīgu sagatavošanu un iekopšanu, nodrošinot stādījumiem nepieciešamo laistīšanas sistēmu, kas kalpo galvenokārt kā aizsardzība no pavasara un rudens salnām, meliorācijas sistēmu ierīkošanu, kā arī nepieciešamo būvju izbūvi tehnikai un aprīkojumam. Lai audzētu lielogu dzērvenes, viena hektāra ierīkošanai nepieciešamas 2,5 — 3 t stīgu vai 20 000 apsakņotu stādu un pirmā raža ir sagaidāma trešajā gadā, bet regulāra, sākot no sestā gada, savukārt krūmmelleņu ierīkošanai uz vienu hektāru vidēji nepieciešami 2500 stādi un pirmā raža sagaidāma trešajā gadā pēc iestādīšanas.

Ilggadīgo ogulāju stādījumu ierīkošana ir arī viens no kūdras ieguves ietekmētu teritoriju rekultivācijas veidiem un daļa no stādījumiem AS "Latvijas valsts meži" apsaimniekotajā publiskas personas zemē ir ierīkoti izstrādāto kūdras purvu platībās.

Ņemot vērā, ka normatīvajā regulējumā noteiktais maksimālais 30 gadu termiņš uz kādu var nomāt publiskas personas zemi nav piemērots attiecībā uz ilggadīgo ogulāju stādījumu ierīkošanu un to, ka tuvāko gadu laikā daļa no šiem līgumiem, ar iznomāto platību 240,91 ha, beigsies, un dalība jaunā izsolē negarantē iespēju turpināt ilggadīgo ogulāju audzēšanu, ir nepieciešamas izmaiņas normatīvajā regulējumā, lai nomniekiem dotu iespēju pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu termiņu, kas būtu atbilstošs ilggadīgo ogulāju stādījumu audzēšanai, ņemot vērā to augšanas specifiku un veiktos ieguldījumus stādījumu ilgtspējas nodrošināšanai.