KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.Likvidācijas process

Pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par darbības izbeigšanu, seko vai nu KS izslēgšana no Uzņēmumu reģistra žurnāla vai arī notiek KS likvidācija. Likvidācijas procesa primārais mērķis ir norēķināšanās ar kreditoriem.[1] Likvidācija ir iespējama tikai tad, ja pietiek līdzekļu un mantas, lai segtu visas kreditoru prasības. Ja mantas nepietiek, ir iesniedzams maksātnespējas pieteikums atbilstoši Maksātnespējas likumam.

 

[1] Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 19.aprīļa lēmums lietā SKA-903/2016. (skatīts 18.10.2019.)