KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

1.Darbības izbeigšana

Lai arī KS saimnieciskā darbība ir uzskatāma par ilgtspējīgu saimniecisko darbību pat laikā, kad sabiedrība piedzīvo ekonomiskās grūtības, tomēr KS sākotnēji izvirzītie mērķi kādā brīdī var kļūt neaktuāli, t. i., biedriem var nebūt intereses saņemt tās sniegtos pakalpojumus.[1] Šādā gadījumā tiek izbeigta KS saimnieciskā darbība. Pēc saimnieciskās darbības izbeigšanas parasti seko KS likvidācija, kas nozīmē visu KS saistību izbeigšanu un aktīvu atsavināšanu.

            KSL nodala vairākus KS pārvaldes institūciju un publisko iestāžu lēmumus, kas kalpo par pamatu KS darbības izbeigšanai:

  • biedru sapulces lēmums;
  • valdes lēmums;
  • tiesas nolēmums;
  • Uzņēmumu reģistra lēmums;
  • VID lēmums.

Pēc lēmuma rakstura var nodalīt lēmumus brīvprātīgai un piespiedu darbības izbeigšanai. Pašas KS pieņemtais lēmums par darbības izbeigšanu vairumā gadījumu būs brīvprātīgs. Turpretim valsts iestāžu lēmumi tiek īstenoti kā piespiedu līdzeklis kādu normatīvajos aktos noteikto pārkāpumu gadījumā.

 

[1] Guidance Notes on the Cooperative Principles and Values, International Co-operative Alliance, p.38 (skatīts 17.10.2019.)