KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

4.Alternatīvi finanšu resursu piesaistīšanas veidi

KS raksturīgākais finanšu resursu piesaistīšanas veids ir biedra ieguldījums pamatkapitālā. Papildus resursus KS saimnieciskās darbības veikšanai var iegūt arī regulāru biedra maksājumu (biedra naudas) veidā. Tomēr resursu piesaiste no biedriem nav bezgalīga. Situācijā, kad KS nepieciešams paplašināt savu saimniecisko darbību vai īstenot kādu nozīmīgu projektu, kas prasa lielus finanšu resursus, ir nepieciešams meklēt alternatīvus finanšu piesaistes veidus, kas pamatā balstīti tieši uz finanšu resursu piesaisti no trešajām personām.

Neapšaubāmi, ka viens no plašāk izmantotajiem ārējo finanšu resursu piesaistes veidiem ir aizņēmums kredītiestādē. Tā kā šis finansējuma avots ir plaši zināms, turpmākajā šīs nodaļas gaitā uzmanība tiks veltīta citiem ārējiem finansējuma piesaistīšanas avotiem. Pēc to sarežģītības var attiecīgi nodalīt vairākus šādus ārējo finanšu resursu piesaistīšanas veidus – ieguldītāja tipa biedru piesaiste, vērtspapīru emisija, kapitālsabiedrības dibināšana vai līdzdalības iegūšana citā kapitālsabiedrībā, kā arī KS pārveidošana par kapitālsabiedrību.