KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.7.1.Norises vieta un laiks

Paziņojumā ir jānorāda kopsapulces norises vieta un laiks. Statūtos var paredzēt arī konkrētu vietu vai administratīvo teritoriju, kur valdei ir pienākums organizēt kopsapulci. Norises vietai nav obligāti jāsakrīt ar KS juridisko adresi (ja vien statūtos tā nav paredzēts), tomēr kā norises vietu nevar ļaunprātīgi izvēlēties tādu, kas kavē biedru tiesības piedalīties kopsapulcē. Arī pati biedru kopsapulce var izlemt, kur organizēt nākamo sanāksmi. Ja visi vai lielākā daļa biedru dzīvo vienā administratīvajā teritorijā, tad kopsapulci, iespējams, ir lietderīgi organizēt šajā vietā.

Arī kopsapulces laika (datuma un pulksteņa laika) izvēle ir valdes ziņā, ja vien statūti neparedz kaut ko konkrētu. Kopsapulces laiks arī ir jāizvēlas, lai tas atbilstu gan KS interesēm (izdevumi, darba laiks vai brīvdienas), gan ir saprātīgi un motivējoši, lai var ierasties pēc iespējas lielāks biedru skaits. Šāda izvēle var būt atkarīga gan no KS darbības jomas un specifikas, gan no biedru sastāva. Piemēram, ja visi biedri ir fiziskās personas, tad kopsapulce būtu organizējama pēc darba laika beigām (pēcpusdienā vai vakarā) vai arī brīvdienās. Ja KS biedri pārsvarā ir juridiskās personas, tad visticamāk tieši darba diena ir piemērotākais brīdis kopsapulcei.