KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.3.2.Paziņojuma saturs

Paziņojumā par kopsapulces sasaukšanu norāda:

  • KS nosaukumu un reģistrācijas numuru;
  • institūciju, kura sasauc biedru kopsapulci;
  • kopsapulces norises vietu un laiku;
  • darba kārtību;
  • vietu un laiku, kur un kad biedri var iepazīties ar lēmuma projektiem un dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmuma pieņemšanā.

Institūcija, kas sasauc kopsapulci, parasti ir valde. Tomēr, ja biedru kopsapulci sasauc padome, revidents vai paši biedri, paziņojumā papildus norāda arī kontaktinformāciju, kur pieteikt papildu jautājumus biedru kopsapulces darba kārtībai. Ja kopsapulci sasauc valde, tad šāda informācija nav nepieciešama, jo biedriem vienmēr ir tiesības papildu jautājumus sūtīt vai atnest uz KS juridisko adresi vai arī citādāk statūtos noteiktajā kārtībā, piemēram, uz KS vai citu īpaši norādītu e-pastu. Savukārt biedriem var nebūt piekļuve KS e-pastam vai pat juridiskajai adresei (īpaši, ja valdes nav vispār vai tā ļaunprātīgi ir atteikusies sasaukt kopsapulci pēc pieprasījuma), tāpēc drošāk ir norādīt citu kontaktinformāciju.