KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.3.1.Paziņošanas termiņš

JĀŅEM VĒRĀ!
Paziņojumu dara zināmu vismaz 30 dienas pirms biedru kopsapulces. Ja statūti paredz kopsapulces sasaukšanu elektroniski, tad šis termiņš var būt arī 20 dienas.

 

            Piemēram, paziņojums visiem biedriem tiek sūtīts uz elektronisko adresi (e-pastu). “Dara zināmu” nozīmē, ka tas ir nevis vēstules nosūtīšanas, bet reālais vai prezumētais saņemšanas (satura uzzināšanas) brīdis. KS statūtos var paredzēt arī garāku minimālo paziņošanas termiņu, bet nevar paredzēt īsāku. Paziņošanas termiņa mērķis ir nodrošināt biedriem pietiekošu laiku, lai varētu sagatavoties kopsapulcei, ieplānot to savā dienas kārtībā vai nepieciešamības gadījumā savlaicīgi atrast pilnvaroto personu, kā arī izplānot nokļūšanu kopsapulces vietā. Šāda salīdzinoši gara termiņa noteikšana pamatojama arī ar kvoruma prasības neesamību (skatīt sadaļu 2.7.3. Kvoruma prasība). Ja KSL vai statūtos noteiktais minimālais termiņš netiek ievērots un biedru kopsapulce tomēr notiek, tad biedri, kas nebūs ieradušies uz kopsapulci varēs tajā pieņemtos lēmumus apstrīdēt un atcelt tiesas ceļā.