KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

1.Biedri

JĀŅEM VĒRĀ!
Biedri (dibinātāji) un biedru ekonomiskās intereses ir pirmsākums un pamats jebkuras KS pastāvēšanai.  KSL kā minimālo prasību paredz vismaz trīs biedrus KS pastāvēšanai, tomēr KS statūtos var noteikt arī lielāku minimālo biedru skaitu (KSL 9.panta pirmā daļa un 68.panta pirmās daļas 1.punkts).

 

Biedri paši par sevi neveido KS pārvaldes institūciju. Vienlaikus biedru kopums, ja tas ir organizēts likumā un KS statūtos noteiktajā kārtībā, veido biedru kopsapulci un pieņem svarīgākos KS lēmumus. Proti, biedrs savas tiesības un demokrātisko kontroli vislabāk var realizēt tieši ar biedru kopsapulces starpniecību, kas vienlaikus arī nodrošina demokrātisku lēmumu pieņemšanu KS.

 

  • LPKS “Kuldīgas labumi” valdes priekšsēdētāja G.Šternberga:
    "Iesaistoties kooperatīvā, biedrs iegūst - lielākas iespējas savstarpēji sadarboties, var risināt kopīgas problēmas, kas skar vairākus ražotājus. Mūsu gadījumā mājražotājs iegūst patstāvīgu tirgu savai produkcijai. Tirdzniecība norit nepārtraukti. Produkti ir pieejamāki pircējam, nav jāgaida gadatirgi, lai nopirktu mājražotāju produktus.

Ar gadiem veiksmīgi attīstot mājražotāju kooperatīvu Kuldīgas labumi, esam secinājuši, ka labumu no kooperatīva izveidošanas iegūst ne tikai biedri, bet arī vietējie iedzīvotāji, pilsētas viesi un, protams, arī pati pilsēta. Kuldīgas iedzīvotāji, dodoties ciemos, bieži izvēlas kā ciemakukuli vest tieši Kuldīgas novadā ražoto produkciju. Savukārt ciemiņi no citām pilsētām labprāt mājās aizved kādu atmiņu no Kuldīgas mājražotāju piedāvātajiem izstrādājumiem."