KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

3.1.Dibināšanas līgums

Dibināšanas līguma minimālo saturu regulē KSL 11.pants. Tā kā dibināšanas līgums primāri regulē tiesiskās attiecības līdz KS reģistrācijai Uzņēmumu reģistra žurnālā, KSL neparedz pienākumu iekļaut dibināšanas līgumā tādu informāciju, kas primāri attiecas uz tiesiskajām attiecībām pēc KS reģistrēšanas. Dibināšanas līgumā nav obligāti jānorāda pat KS juridiskā adrese. Vienlaikus, atsakoties no obligāta pienākuma rīkot KS dibināšanas sapulci un sastādīt dibināšanas sapulces protokolu, KSL 11.pants paredz dibināšanas līgumā ietvert papildu ziņas, kas agrāk tika norādītas dibināšanas sapulces protokolā - informāciju par KS amatpersonām.

Dibināšanas līgumā ir jānorāda vismaz šāda informācija:

  • ziņas par dibinātājiem (ne mazāk kā trīs dibinātāji);
  • KS nosaukums;
  • KS darbības mērķi un uzdevumi;
  • pamatkapitāla lielums, pajas nominālvērtība, paju sadalījums starp dibinātājiem un to apmaksas termiņš;
  • informācija par valdes locekļiem;
  • informācija par padomes locekļiem un revidentu, ja tādi ir paredzēti;
  • citi noteikumi, kas nav pretrunā ar likumu.