KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.5.Maksājumi par KS reģistrēšanu

Pēc tam, kad ir veiktas iepriekš minētās darbības un sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, ir jāveic attiecīgi maksājumi, kas saistīti ar pieteikuma iesniegšanu Uzņēmumu reģistram.

 

Piezīme: Pirms pieteikuma iesniegšanas Uzņēmumu reģistram ir jāveic visi maksājumi - valsts nodeva un maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesī”.  Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā. Maksājumus var veikt arī klātienē.

 

Maksājumu apmērs tiek noteikts ar attiecīgiem Ministru kabineta noteikumiem,[1] kas standarta gadījumā ir 150 eiro valsts nodeva un 27,03 eiro par publikāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Valsts nodevas apmērs ir atkarīgs no pieteikuma iesniegšanas veida un vēlamā pieteikuma izskatīšanas termiņa. Pieteikumu var iesniegt klātienē, sūtot pa pastu vai e-vidē. Tā kā maksājumu apmērs var mainīties, tad precīzu informāciju par veicamajiem maksājumiem ir nepieciešams noskaidrot pirms pieteikuma iesniegšanas Uzņēmumu reģistram. Šāda informācija ir viegli atrodama arī Uzņēmumu reģistra mājaslapā.

Maksājumu veikšanu un pieteikuma iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā var veikt arī vienlaikus, piemēram, ja pieteikumu iesniedz klātienē Uzņēmumu reģistra telpās.

 

[1] Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumi Nr.65 “Oficiālo publikāciju noteikumi” un Ministru kabineta 11.10.2016. noteikumi Nr.664 “Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu”.