KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.3.Pamatkapitāla apmaksa

KS dibināšanas procesa laikā ir jāveic plānotā (dibināšanas līgumā norādītā) pamatkapitāla apmaksa. Pamatkapitāla apmaksa var notikt tikai pēc tam, kad dibināšanas dokumentos ir skaidri noteikts katra dibinātāja saistību apmērs.

 

Piezīme:
KSL neparedz striktu kārtību paju apmaksai, tomēr atbilstoši KSL 24.panta otrajai daļai katram biedram ir jāapmaksā vismaz viena paja, kā arī ar KS reģistrēšanas brīdi dibinātājs kļūst par biedru. Līdz ar to dibināšanas līgumā ir jāparedz tāda paju apmaksas kārtība, lai katrs dibinātājs būtu apmaksājis vismaz vienu paju līdz pieteikuma iesniegšanai Uzņēmumu reģistram.

 

Pamatkapitālu (pajas) var apmaksāt ar naudas vai mantisko ieguldījumu. Ja veic naudas ieguldījumu, tad dibinātāji atver kontu kredītiestādē uz dibināmās KS vārda, organizē naudas iemaksāšanu tajā un saņem no kredītiestādes izziņu vai citu dokumentu, kas apliecina līdz dibināšanai apmaksātā pamatkapitāla lielumu. Pagaidu norēķina konta atvēršanu jaundibināmam uzņēmumam kā īpašu pakalpojumu piedāvā kredītiestādes.[1] Ja veic mantisku ieguldījumu, organizē mantiskā ieguldījuma novērtēšanu atbilstoši KSL 25.panta ceturtajai daļai. Plašāk par pamatkapitālu un tā apmaksu skatīt sadaļā 1.Pamatkapitāls un tā funkcijas.

 

[1] Piemēram: AS “SEB banka” mājaslapā (skatīts 18.10.2019.); AS “Citadele banka” mājaslapā (skatīts 18.10.2019.); AS “Swedbank” mājaslapā (skatīts 18.10.2019.).