KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.2.Pārvaldes institūciju izveide

JĀŅEM VĒRĀ!
KS obligātās pārvaldes institūcijas ir biedru kopsapulce un valde. KSL paredz regulējumu, tomēr neparedz kā obligātu prasību KS veidot padomi, pārstāvju sapulci vai revidenta institūtu.

 

Tā kā dibinātāji ar KS reģistrēšanas brīdī kļūst par biedriem, tad dibināšanas līgumā vai statūtos nav jāparedz biedru kopsapulces izveidošanas kārtība, jo šo jautājumu jau pilnībā noregulē likums, proti, visi biedri (dibinātāji) automātiski veido biedru kopsapulci. Dibināšanas līgumu pieņem vienprātīgi visi biedri, tāpēc arī sākotnējā valdes locekļu iecelšana notiek visiem dibinātājiem vienojoties. Par valdes locekli var arī nebūt kāds no dibinātājiem vai biedriem. Lai kādu personu ieceltu par valdes locekli, ir jāsaņem šīs personas nepārprotama piekrišana, jo valdes amats ir saistīts ar daudziem pienākumiem un personisko atbildību. Tas pats attiecas arī uz padomes locekļiem un revidentu, ja šādas amatpersonas tiek ieceltas. Šāda nepārprotama piekrišana ir jāsaņem katru reizi, kad notiek izmaiņas attiecīgajā institūcijā, arī tad, ja attiecīgā persona tiek pārvēlēta uz jaunu pilnvaru termiņu.

Ja dibināšanas procesa laikā KS pārvaldē (valde, padome, revidents) ir plānots piesaistīt personas no malas (ne biedrus), kas ir profesionāļi plānotājā KS darbības jomā, tad šis process varētu aizņemt ilgāku laiku. Atbilstošu profesionāļu atrašanai var apsvērt piesaistīt arī personāla atlases uzņēmumus. Potenciālajām amatpersonām ir jāiepazīstas ar dibināšanas dokumentiem un dibinātāju vīzijām KS plānotajā darbībā, kā arī jāvienojas par atalgojumu un citiem pilnvarojuma vai darba līguma nosacījumiem. Vienošanās par līguma nosacījumiem, jo īpaši atalgojums, var ietekmēt arī KS darbībai nepieciešamo finansējumu, kas savukārt var ietekmēt arī dibināšanas dokumentos norādīto informāciju par KS pamatkapitālu, pajām un pat biedra naudu.