KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

1.3.Dibināšanas lēmumu pieņemšana

JĀŅEM VĒRĀ!
KS dibināšanas lēmuma pieņemšanai nav nepieciešams obligāti organizēt dibināšanas sapulci.

 

KSL vairs neparedz regulējumu par dibināšanas sapulces organizēšanu,[1] jo šādu regulējumu varētu uzskatīt par pārlieku lielu iejaukšanos dibinātāju rīcības brīvībā, kā arī šādas sapulces organizēšana praksē reizēm notika tikai “uz papīra”, jo īpaši, ja dibinātāji bija tikai trīs un tie panāca vienošanos arī bez formālas sapulces rīkošanas. Svarīgi, lai dibinātāji izdara visas nepieciešamās darbības, kas nepieciešamas KS izveidei, t. sk. visu dokumentu sagatavošana, pamatkapitāla (paju) apmaksa, nodevu samaksāšana. Valstij (Uzņēmumu reģistram) vai trešajām personām nav svarīgi regulēt un zināt procesu, kā tieši personas (dibinātāji) ir nonākuši pie šī rezultāta, jo tā ir dibinātāju brīva izvēle un dibinātāju savstarpējās civiltiesiskās attiecības.

 

Piezīme:
KSL regulējums arī ļauj vienam entuziastam tehniski izstrādāt KS vīziju, dibināšanas līguma un statūtu projektu un tad individuāli uzrunāt citas personas, lai pierunātu nepieciešamo personu skaitu kļūt par dibinātājiem un biedriem.

 

Vienlaikus KSL nekādā veidā neliedz sasaukt šādu dibināšanas sapulci, ja dibinātāji to uzskata par nepieciešamu. Īpaši gadījumos, ja ir liels dibinātāju skaits, tad šādas sapulces organizēšana ir racionālākais risinājums, lai diskusiju rezultātā vienotos par visiem KS dibināšanas aspektiem. Ja ir daudz dibinātāju, tad var nākties organizēt pat vairākas sapulces (tikšanās), lai vienotos par vēlamo rezultātu un panāktu vienprātību.  

Tā kā KSL neregulē dibināšanas sapulci (neparedz to par obligātu), tad  dibināšanas sapulces vai citādāka formāta apspriedes vai diskusijas protokola sastādīšanu un tā iesniegšanas Uzņēmumu reģistram arī netiek regulēta. Dibināšanas sapulces protokols, pat ja tāds ir, nav iesniedzams Uzņēmumu reģistram. Vienlaikus ir jāatceras, ka dibināšanas procesā dibinātāji var uzņemties saistības un var iestāties dibinātāju atbildība, tāpēc tiesiskās drošības labad noteikti svarīgākos dibinātāju lēmumus, uzņemtās saistības, dotos uzdevumus un pilnvarojumus būtu nepieciešams dokumentēt rakstveidā, lai novērstu iespējamos strīdus par dibināšanas apstākļiem.

 

[1] Vecā KSL 14.pants paredzēja pienākumu obligāti sasaukt dibināšanas sapulci.