KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

Lietotie saīsinājumi

AS – akciju sabiedrība

KS – kooperatīvā sabiedrība

KSL – Kooperatīvo sabiedrību likums (pieņemts Saeimā 12.04.2018., stājās spēkā 01.01.2019.)

LLKA – Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

LPKS – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

MK – Ministru kabinets

MPKS – mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Uzņēmumu reģistrs – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

VID – Valsts ieņēmumu dienests

Vecais KSL – Kooperatīvo sabiedrību likums, kas pieņemts Saeimā 05.02.1998. un zaudējis spēku 01.01.2019.