KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.Kas nodrošina atbilstības izvērtēšanu

Zemkopības ministrija reizi trijos gados organizē konkursu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu par ikgadējo KS izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai. 2019.gada oktobrī ar LLKA tika noslēgts līgums uz trim gadiem par atbilstības izvērtēšanas veikšanu.