KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

IX LPKS un MPKS atbilstības izvērtēšana

Latvijā, attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā strādājošām KS, ir ieviesta sistēma, kas paredz, ka tās katru gadu izvērtē atbilstoši 2019.gada 16.jūlija MK noteikumiem Nr.357 “Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi” (turpmāk – noteikumi).

Ikgadējā atbilstības izvērtēšana ir KS brīvprātīga izvēle, taču kooperatīviem, kuri atbilst noteikumos noteiktajiem kritērijiem, ir iespēja attiecīgajā gadā pieteikties uz dažādām valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmām, kā arī tie var saņemt dažādus nodokļu atvieglojumus. Tāpat KS atbilstības statuss ir kā sava veida garants esošam vai potenciālam biedram, ka šim kooperatīvam var uzticēties.

Atbilstības statusu piešķir uz vienu gadu.