KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

5.Ieteikumi dibinot jaunu kooperatīvu

  • Ja vēlaties dibināt KS kādā no lauksaimniecības nozarēm, izvēlaties vietu, kurā teritoriālo pārklājumu nenodrošina jau strādājošās KS, kā arī jau pašos pirmsākumos organizējiet sarunas par sadarbību ar kādu no šajā nozarē jau strādājošām KS.
  • Interesējieties par produkcijas realizācijas kanāliem, kā arī veidojiet kontaktus ar iespējamiem produkcijas pircējiem jau pirms KS dibināšanas.
  • Ņemot vērā, ka KS ir sarežģīta uzņēmējdarbības forma, rūpīgi izvērtējiet, vai plānotie darbības mērķi atbilst šai juridiskai formai, visus plusus un mīnusus iepriekš „saliekot uz papīra”. Jau sākotnēji jābūt skaidram, ko potenciālie KS biedri vēlas sasniegt ar kooperatīva starpniecību un, vai tas būs iespējams pēc ekonomiskā izdevīguma principiem.
  • Nosakiet iestāšanās maksu KS, jo tas radīs lielāku piederības sajūtu kooperatīvam un mazinās biedru kustību.
  • Ja vēlaties attīstīt biedru produkcijas pārstrādi, šim mērķim organizējiet KS piederošu citas juridiskas formas uzņēmumu, piemēram, akciju sabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību.
  • Pirms KS dibināšanas konsultējaties ar jau strādājošu kooperatīvu vadītājiem.