KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

3.Kooperācijas virzieni

  • kopīga produkcijas pārdošana (piemēram, dārzeņu audzētāji kopīgi realizē produkciju eksportam, kur ir nepieciešami lieli apjomi);
  • kopīga produkcijas savākšana, pārstrāde un realizācija (piemēram, piena ražotāju kooperatīvs savāc no saviem biedriem svaigpienu, pārstrādā to un pēc tam realizē gala patērētājam);
  • kopīga izejvielu iepirkšana (piemēram, zemnieki kopīgi iepērk preces no tiešajiem ražotājiem vai vairumtirdzniecībā par zemākām cenām, ko nodrošina lielie apjomu pieprasījumi);
  • kopīga īpašuma apsaimniekošana, kopīgas tehnikas un iekārtu izmantošana;
  • ražošanas tehniskā līmeņa paaugstināšana uz kopējas zinātniski pētnieciskās bāzes pamata;
  • saimniekošanas līmeņa paaugstināšana sakarā ar ražošanas procesa racionalizāciju, ražošanas specializāciju.

LPKS galvenie uzdevumi ir meklēt izdevīgus realizācijas kanālus lauksaimnieku saražotajai produkcijai vai lauksaimnieka saražotajai un KS pārstrādātajai produkcijai, nodarboties ar izejvielu sagādi un sniegt tehnikas pakalpojumus biedriem. KS tiek veidotas, lai to biedri tirgū varētu ietekmēt savas produkcijas cenu, panākot ekonomiski izdevīgāko risinājumu. Gadījumos, kad KS pats neveic biedru saražotās produkcijas pārstrādi, tas nodrošina saikni: primārais ražotājs – pārstrādātājs, kā arī efektīvu izejvielu sagādi saviem biedriem par zemākām cenām (11.attēls).

11.attēls