KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

2.Lauksaimnieka un meža īpašnieka ieguvums no kooperācijas

 • izdevīgākus nosacījumus dažādu materiālo resursu iegādē;
 • izdevīgāku saražotās produkcijas pārdošanas cenu, jo, apvienojot biedru saražoto produkciju, iespējams nodrošināt lielāku pārdošanas apjomu;
 • savstarpēju pieredzes apmaiņu par dažādiem ar uzņēmuma vadību, ražošanu, saimniekošanu saistītiem jautājumiem;
 • aktuālo informāciju par lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku aktualitātēm (piemēram, pieejamais atbalsts, pieteikšanās termiņi u.tml.);
 • zināšanu papildināšanu, jo lielākā daļa no strādājošajiem KS organizē dažādas apmācības saviem biedriem, pievēršot uzmanību, tai skaitā, produkcijas kvalitātes jautājumiem;
 • ja rodas problēma, Jūs neesat viens, jo pārējie KS biedri parasti ir gatavi palīdzēt un iesaistīties problēmu risināšanā;
 • ja KS pieder savs pārstrādes uzņēmums, biedrs saņem peļņas daļu, kas radusies no pārstrādātās produkcijas realizācijas;
 • ja esat MKPS biedrs – meža īpašumu apsaimniekošanas pakalpojumus.

 

 • LPKS “Latraps” valdes priekšsēdētājs E.Ruža par graudaudzētāju ieguvuma no kooperācijas:
  "Uzskatu, ka veiksmīga kooperatīvu attīstība graudkopības nozarē ir bijis ļoti nozīmīgs faktors nozares attīstībai. Ieguvēji ir ne tikai biedri, bet visi lauksaimnieki, jo līdz ar spēcīgu kooperatīvu izveidošanos, izejvielu apgādes un graudu realizācijas tirgus ir pagriezies par labu zemniekiem. Galvenie labuma guvēji tirgū ir nevis servisa kompānijas, bet paši lauksaimnieki, neatkarīgi, biedri vai nē, jo katram ir iespēja kļūt par biedru un komerctirgum ir jāpielāgojas kooperatīvu nosacījumiem. Jo īpaši būtisks kooperatīva atbalsts ir mazajām un vidējām saimniecībām."