KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

1.Kooperatīvās sabiedrības piedāvājums biedriem

  • veic kopīgu biedru saražotās produkcijas realizāciju;
  • veic lopbarības, minerālmēslu vai citu izejmateriālu (dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu, piena slaukšanas iekārtu) iegādi biedriem;
  • veic produkcijas kvalitātes nodrošināšanu;
  • veic produkcijas pirmapstrādi (kaltēšana, iepakošana u.c.);
  • veic biedru saražotās produkcijas pārstrādi;
  • veic tirdzniecības veicināšanas pasākumus (reklāma, preču zīme un citi pasākumi);
  • piedāvā biedriem cita veida pakalpojumus (transporta un tehnikas).

 

  • MPKS “Mežsaimnieks” valdes priekšsēdētājs G.Rozentāls:
    "Kooperatīva modelis ļauj meža īpašniekiem, ja izdodas viņus pārliecināt par kopdarbību, dažu gadu laikā izveidot lielu un respektētu tirgus dalībnieku, kas strādā šo meža īpašnieku interesēs. Taču, lai tas izdotos, svarīgi ir nodrošināt labu vadītāju, kompetentu pārvadi, starta finansējumu un saprātīgu organizācijas finansēšanu ilgtermiņā."