KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis, Linda Uzkalne, Aiga Smiltāne

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU

KOOPERĀCIJAS PAMATPRINCIPU ROKASGRĀMATA

2020.gads 1.versija

Lejupielādēt rokasgrāmatas saīsināto versiju

Saturs:

5.Tiesisko interešu aizsardzība

KSL paredz īpašu aizsardzību biedriem un kreditoriem. Kā minēts iepriekš, KSL regulējums ir veidots pēc līdzības ar Komerclikuma regulējumu, kas lielā mērā balstīts arī uz Eiropas Savienības direktīvas regulējumu reorganizācijas jomā. Komerclikuma regulējumā tieši Eiropas Savienības direktīvas ietekmē liels uzsvars ir likts ne tikai uz biedru un kreditoru interešu aizsardzību, bet arī uz darbinieku interešu aizsardzību. KSL nostiprināta būtiski atšķirīga pieeja tieši darbinieku aizsardzības jautājumos, paredzot tikai vienu normu attiecībā uz darbinieku interešu aizsardzību. Proti, reorganizācijas līgumā ir atspoguļojamas reorganizācijas sekas attiecībā uz darbiniekiem. Citas speciālas tiesības, kas būtu vērstas tieši uz darbinieku interešu aizsardzību, KSL nav paredzētas. Tādējādi darbinieku aizsardzībai piemērojas Darba likumā un citos normatīvajos aktos paredzētais regulējums.